พัฒนางาน พัฒนาตน

โพสต์9 ส.ค. 2561 23:46โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2561 23:31 ]
วันที่ 10 สิงหาคม 2561

        กลุ่มนิเทศ สพป.นฐ.2 จัดประชุมอบรมและปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 เพื่อพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม PLC 


https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1077654012384076


Comments