พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

โพสต์30 ก.ค. 2559 08:59โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2559 10:02 โดย Webmaster Supervisory ]
วันที่ 30 กรกฎาคม 2559

        การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=124143578026005&id=100012910892306
Comments