พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

โพสต์30 มิ.ย. 2556 07:56โดยWebmaster Supervisory
30 มิถุนายน 2556


        การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
กิจกรรม/เนื้อหาสาระ : เปิดและบรรยายโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.มหิดล (ศ.นพ.ประสิทธิ ผลิตผลการพิมพ์) / ทบทวนความเป็นมา ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม การออกแบบการประชุมและกำหนดการต่างๆ โดย ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล / การถอดบทเรียนด้วยเครื่องมือ การทบทวนตนเองหลังการปฏิบัติ + ปฏิบัติการ AAR  โดย รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ / ปฏิบัติการประเมินผลแบบเสริมพลัง โดยใช้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ) / พี่เลี้ยงและกลุ่มกำหนดกิจกรรมวิจัยร่วมกัน  


Comments