พัฒนา ศน. ด้าน ICT

โพสต์27 พ.ค. 2558 03:54โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2561 05:37 ]
27 พฤษภาคม 2558
 


       การใช้ ICT เพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2  ณ ห้อง ICT สพป.นครปฐม เขต 2 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพศึกษานิเทศก์ เพิ่มพูนศักยภาพในการใช้ ICT ในการสร้างองค์ความรู้ และใช้ในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพศึกษานิเทศก์ สามารถนำข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการ ICT ช่องทางเว็บไซต์ Chaisri Nites และ Web Page ของตนเอง  

กลุ่มเป้าหมาย : ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 11 คน  

หลักสูตร เนื้อหา สาระ : การใช้งานเว็บไซต์ Chaisri Nites / การสร้าง e-Book และนำเข้าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

วิทยากร : นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์  ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 Comments