พัฒนาสื่อยกระดับ

โพสต์6 พ.ย. 2561 00:52โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2561 05:36 ]

วันที่ 4-5 พ.ย. 61 

        กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ.2 จัดประชุมสัมมนาปฏิบัติการจัดทำสื่อทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
        ณ กุลนที รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม 
        เพื่อเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอน นำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น


 อัลบั้มภาพ > คลิก

เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัด 
        วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
        วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
        วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
        วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 คลิก 
        วิชาภาษาไทยระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
        วิชาภาษาไทยระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
        วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
        วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnasux/EngP6.jpg


Comments