เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

โพสต์26 มี.ค. 2564 23:16โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2564 04:49 ]

วันที่ 26 มีนาคม 2564

        การประชุมการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  ณ ห้องประชุมชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2 
        โดยมีนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธาน มีคณะศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพิจารณาตัดสินผลงาน
    - คำสั่งที่ 74/2564 > คลิก 
    - เอกสารประชาสัมพันธ์เชิญชวน > คลิก 
    ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต > คลิก 


ที่มา : > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/pheswithi/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%20best.jpg?attredirects=0

Ċ
Webmaster Supervisory,
5 พ.ค. 2564 04:48
Comments