พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 6

โพสต์19 พ.ค. 2564 23:55โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2564 18:56 ]

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

        รายการ พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2 รับรู้ข้อมูลข่าวสารเเละเรื่องราวดี ๆ จากสพป.นครปฐม เขค 2 ครั้งที่ 6 (วันที่ 20 พฤษภาคม 2564) 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/2021-05-20_13-46-00.jpg

ประเด็น 

        ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อำเภอพุทธมณฑล  นักเรียนมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน จำนวน 5 คน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/2021-05-20_13-23-41.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phvhasbdithinisphpnkhrpthmkhet2khrangthi6/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%882.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phvhasbdithinisphpnkhrpthmkhet2khrangthi6/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%881.jpg


Comments