ถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช'61

โพสต์24 ต.ค. 2561 22:59โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2561 00:12 ]

23 ตุลาคม 2561

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีบุคลากร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/piymharach/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%20%E0%B8%A3.5.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/piymharach/2018-10-23_14-11-01.jpg

https://www.facebook.com/metee.onthong/posts/2130987553613152

Comments