PLC บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โพสต์15 ก.พ. 2563 07:58โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2563 08:11 ]

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 

        กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  ได้จัดกิจกรรม ชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการส่งผลงานขอรับการประเมินตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2
        โดยมี ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร เจ้าของโครงการและศน.บุญสุพร เพ็งทา คุณครูชุลีภินันท์ เทพจินดา คุณครูหทัยรัตน์ ทรวดทรง ร่วมเป็นคณะวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 45 คน 

วัตถุประสงค์ : 
        เพื่อสร้างความเข้าใจและให้แนวทางกับครู ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 6-9 สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุผลและผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1511906082292198?__tn__=-R

        ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ เข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อต่อยอดการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ให้กับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในแนวทางเดียวกันต่อไป 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcbannakwithyasastrnxy/85174419_1511904795625660_4936022015678087168_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcbannakwithyasastrnxy/85233695_1511904765625663_8720819700256210944_n.jpg


Comments