PLC NT62

โพสต์23 ก.ค. 2562 07:10โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2562 20:34 ]

21 กรกฎาคม 2562

        ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ NT โดยครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2


รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 > คลิก24 กรกฎาคม 2562

        กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐมเขต 2 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1328748343941307?__tn__=-RComments