ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-8

โพสต์1 ก.ย. 2562 21:23โดยไม่ทราบผู้ใช้
วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-8 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณสำหรับเด็กปฐมวัย มีครูปฐมวัยที่เข้ารับการอบรมจำนวน 126 คน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%20%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.jpg

Comments