ประชุมกรรมการสอบโอเน็ต'61

โพสต์18 ม.ค. 2562 23:27โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2562 22:30 ]

19 มกราคม 2562

        ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการคุมการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

        กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ศูนย์สอบแต่ละศูนย์สอบ ตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลาง ในการดำเนินการจัดสอบ O-NET

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1193193720830104?__xts__[0]=68.ARBcI9LshfX6i6C4aFeqIb0ZwdazCNPNkW-IqWjaQV0dEI1dyzHYKWazOP7pe4dIy8W18_El6p0dX8igYuiWMcjOuL27gr609yBL4sEOonplbxiPM_0N9b8C5y5mwz5wnZHQ13STCGd9xuG5om7QGBJfWgX4gdLcUbjPmlkPnhBJmSDPR_Yzlr6dhHAds2GVzbRAorl3FVTgmCiS4eDNMDzEgVqB7Mc1tFt52_1iWg35rlGSwokFbmirqC9Wa_mt6-M6IjDriWjFlb0pcX0USJQ7Zr68FTvoCUDwcwOVgbu2hr4555FJ3FZhDXhn3a2QaJv9xs4Iu92FadAs_UQru65jsg&__tn__=-R
อัลบั้มภาพต้นทาง > คลิก

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=photos&collection_token=100012910892306%3A2305272732%3A69&set=a.575269089580116&type=3

อัลบั้มภาพของ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก 
อัลบั้มภาพของ Natharach Ata คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ykradabkhyabphl/rt61.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ykradabkhyabphl/NT61.jpg- สื่อประกอบการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 2561 > คลิก

- เว็บเพจ กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ > คลิก 

เว็บเพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก

- รายงานผล O-NET สพป.นฐ.2 > คลิก  

- สารสนเทศ เปรียบเทียบ O-NET ปี 2559 : 2560 ชั้นป.6/ม.3 > คลิก

คู่มือระบบคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Standardized item Bank System : SIBS) คู่มือสำหรับผู้ใช้ระดับโรงเรียน คลิก

- คลังข้อสอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcthxdbthreiynnto-net/O-NET61_p6.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcthxdbthreiynnto-net/O-NET61_m3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcthxdbthreiynnto-net/2018-07-11_10-38-47.jpg

เตรียมพร้อมสอบ O-NET 2561 > คลิก

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.6

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
วิชาภาษาไทย | วิชาภาษาอังกฤษ | วิชาคณิตศาสตร์ | วิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษาไทย | วิชาภาษาอังกฤษ | วิชาคณิตศาสตร์ | วิชาวิทยาศาสตร์

- คลังข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2554-2560 พร้อมเฉลย > คลิก
- คลังข้อสอบ สพฐ. > คลิก
- ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป.6, ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2560 > คลิก
- ข้อสอบ O-NET 2560 พร้อมเฉลย สทศ. > คลิก
- ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย > คลิก
- ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชั้น ป.1 - ป.6 ทุกรายวิชา ไฟล์ word > คลิก
- วิทยาศาสตร์ > คลิก - วิทย์ NT & O-NET (ปี 2558) > คลิก
- ข้อสอบ O-NET วิทย์ ชุดที่ 1 > คลิก
- คณิตศาสตร์ > คลิก
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สาระที่ 1 > คลิก
- แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4 (11 ชุด) > คลิก
- ข้อสอบ สำนักพิมพ์ อจท.
    ป.1 > คลิก  |  ป.2 > คลิก  |  ป.3 > คลิก 
    ป.4 > คลิก  |  ป.5 > คลิก  |  ป.6 > คลิก
- การวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 2560 สาระวิชาภาษาอังกฤษ โดย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 > คลิก
- แบบทดสอบ Pre O-Net ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับอัตนัย/คำถามเชิงซ้อน) > คลิก 
Comments