พัฒนาครูภาษาอังกฤษ

โพสต์4 พ.ค. 2560 02:30โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2561 20:58 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhruphasaxangkvs/Eng.jpgวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

        สพป.นครปฐม เขต 2  จัดประชุมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่บรรจุใหม่หรืออายุราชการไม่ถึงหนึ่งปี  ณ โรงแรมเวล จ. นครปฐม  

วัตถุประสงค์  
1. ให้ครูดังกล่าวทราบแนวทางในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้สื่อการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดต้องรู้   
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาสังกฤษ 
3. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยแอพพลิเคชั้น  Echo Hybrid  
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhruphasaxangkvs/20170504_104839.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhruphasaxangkvs/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9Eng+Echo%20Eng.png
Comments