พัฒนาครูภาษาอังกฤษ

โพสต์4 พ.ค. 2560 02:30โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2562 23:31 โดย Webmaster Supervisory ]

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhruphasaxangkvs/Eng.jpg

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

        สพป.นครปฐม เขต 2 จัดประชุมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่บรรจุใหม่หรืออายุราชการไม่ถึงหนึ่งปี ณ โรงแรมเวล จ. นครปฐม 

วัตถุประสงค์ 
    1. ให้ครูดังกล่าวทราบแนวทางในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้สื่อการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดต้องรู้ 
    2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาสังกฤษ 
    3. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยแอพพลิเคชั้น Echo Hybrid https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhruphasaxangkvs/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9Eng+Echo%20Eng.png


Comments