ประชุมพัฒนาครู โรงเรียนคุณธรรม

โพสต์2 พ.ค. 2560 07:12โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2562 23:28 โดย Webmaster Supervisory ]

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560  

        สพป.นครปฐม เขต 2  จัดประชุมพัฒนาครู โครงการโรงเรียนคุณธรรม  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครู ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 478 คน  เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhrurongreiynkhunthrrm/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%201.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhrurongreiynkhunthrrm/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%202.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumphathnakhrurongreiynkhunthrrm/vdo%20%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.png?attredirects=0

Comments