ประชุมปรับแก้สื่อภาษาอังกฤษ

โพสต์12 มิ.ย. 2560 00:23โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 22:11 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]
    
    วันที่ 10 มิถุนายน 2560 

        ศูนย์ PEER โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล  สพป.นครปฐม เขต 2  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแก้สื่อเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
https://www.facebook.com/sotPSM/
Comments