ประชุมโรงเรียนดีศรีตำบล

โพสต์8 พ.ค. 2557 08:40โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2557 08:42 ]
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

    การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 25557  ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มุ่งสู่การดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการริหารโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 118/2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และผู้บริหารโรงเรียนดีศรีตำบลของ สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 50 คน 

ประชุมโรงเรียนดีศรีตำบล

Comments