ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์19 พ.ค. 2556 03:53โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2556 02:27 ]

วันที่ 
17 พ.ค. 56

        นายทวีพล แพเรือง เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นฐ.2  ณ ห้องประชุมเพชรดี โรงแรมเวล นครปฐม ในการประชุมครั้งนี้ มีพิธีมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สิบอันดับคะแนนสูงสุดของเขต และสิบอันดับคะแนนที่มีพัฒนาการสูงสุด ตามด้วยเกียรติบัตรการประกวดโรงเรียนเฝ้าระวังทันตสุขภาพ 3 โรงเรียน และมอบใบประกาศเกียรติคุณ อย.น้อย จาก สนง.คณะกรรมการอาหารและยา อีก 33 โรงเรียน  
        

Comments