ประชุม ศน.

โพสต์27 เม.ย. 2559 01:32โดยWebmaster Supervisory
วันที่ 27 เมษายน 2559

        การปประชุมศึกษานิเทศก์ ร่วมสุนทรียสนทนา ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2 เวลา 09.00 น. เพื่อการพัฒนาโรงเรียน ตามแนวทาง มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจาก กตปน.เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 59 ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
        1) แผนปฏิบัติการนิเทศครั้งที่ 1/2559     
        2) ตัวชี้วัดความสำเร็จและบันทึกข้อตกลงปีการศึกษา 2559 
        3) การพัฒนา สื่อสาร โครงการกับโรงเรียนที่ไม่นำครูออกนอกห้องเรียน 
        4) ระบบงานธุรการในการส่งเสริมสนับสนุน
        5) เพิ่มเรียนรู้ 


https://www.facebook.com/groups/175967855827452/permalink/1005835659507330/
Comments