ประชุม ศน.

โพสต์22 ม.ค. 2564 00:43โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2564 20:25 ]

วันที่ 27 มกราคม 2564 

        ร่วมชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. นโยบายสู่การปฏิบัติการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตโควิด-19 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumsn-2/27%E0%B8%A1%E0%B8%8464.jpg

วันที่ 22 มกราคม 2564

        การประชุมคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประะเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุม  PLC 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-10/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A122%E0%B8%A1%E0%B8%8464.jpg

วันที่ 6 มกราคม 2564

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumsn-2/6%E0%B8%A1%E0%B8%8464.jpg


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumsn-2/25%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumsn-2/11%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumsn-2/21%E0%B8%95%E0%B8%8463.jpg


Comments