ประชุมศูนย์เฉพาะกิจ

โพสต์18 พ.ค. 2564 03:05โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2564 03:14 ]

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. 

        การประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว โดยนายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธานการประชุม 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/186291813_1918688281613974_7418343290808786830_n.jpg


วันที่ 18 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00 น.

        การประชุมคณะศึกษานิเทศกื เพื่อจัดทำแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2  โดยนายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธานการประชุม Comments