ประชุมทางไกล

โพสต์29 ธ.ค. 2560 02:04โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2562 00:44 ]

วันที่ 26 มกราคม 2561

    ร่วมประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ

ชมคลิป > คลิก

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1546581665396254&id=100001333058907



วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น.
ประชุม Video Conference
มอบนโยบายการบริหารจัดการ
ระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา

https://www.facebook.com/bankbongtingtong/posts/1698268283528403



https://www.facebook.com/npt2nites/posts/920654958083983
Comments