ประชุมทางไกลการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ

โพสต์28 ต.ค. 2559 23:53โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2559 23:58 ]
วันที่ 29 ต.ค.59 ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ของ สพป.นฐ 2 ณ ห้อง ICT สพป.นฐ 2 ซึ่งได้รับการถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 5 ช.ม./สัปดาห์ โดยคุณหญิงสุชาดา กีรนันท์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / English Genius /Eng. Hour /ECHO HYBRID กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ2 และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประชารัฐในสังกัดจำนวน 10 โรงเรียน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumthangkilkarchisux/conference%20Eng%2029%20%E0%B8%95%E0%B8%84%2059.pptx.jpg

Comments