ประชุมทบทวนการวัดและประเมินผล (ปพ.1 ปพ.3 ปพ.5)

โพสต์27 มี.ค. 2562 19:45โดยไม่ทราบผู้ใช้
วันที่ 27 มีนาคม 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ.2 ได้จัดประชุมทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของโรงเรียนสังกัด สพป.นฐ.2 เพื่อให้แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.5 และ ปพ.3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โปรแกรม School MIS และ ปพ.1

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%9B%E0%B8%9E%201.jpg

Comments