ประชุมถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต

โพสต์25 ก.ย. 2561 01:27โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 02:24 โดย Webmaster Supervisory ]
        วันที่ 25 กันยายน 2561  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ประชุมถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุม PLC ของสำนักงานเขตฯ โดย 
- ผอ.โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม / ผอ.โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม / ผอ.โรงเรียนวัดงิ้วราย / ครูโรงเรียนวัดบางหลวง และครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ร่วมอภิปราย แลกแปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
- ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ และศึกษานิเทศก์ นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน นางสาวนาฎลดา ภู่ประเสริฐ สรุปการถอดบทเรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%A3%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%2061.jpg

ตารางการประชุม > คลิก

Comments