ปฏิบัติการสร้างเว็บเพ็จ ศน.

โพสต์16 ต.ค. 2556 22:56โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2556 19:59 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]
วันที่ 17 ตุลาคม 2556

    ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บเพ็จกลุ่มนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำเว็บเพ็จศึกษานิเทศก์รายคนและตามภาระงานที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล / เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้สารสนเทศเทคโนโลยีและการสื่อสาร / เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและทักษะด้าน ICT ในการนิเทศ

กลุ่มเป้าหมาย : ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  จำนวน 12 คน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : การพัฒนาเว็บเพ็จโดยใช้ Google Site / การแปลงไฟล์เป็น PDF / การใช้งานรูปภาพ 

Comments