ประกันคุณภาพภายใน การวัดประเมินผล

โพสต์26 ม.ค. 2562 14:35โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2562 20:54 โดย Webmaster Supervisory ]

25 มกราคม 2562 

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  รวมพลัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การวัดประเมินผลระดับขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย แก่ผู้บริหารและครู กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1199359990213477?__tn__=-R

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1198531533629656?__xts__%5B0%5D=68.ARD4wheLBn8LzXV2ghcXnHtk40CN29O4EHQE6213JBrY4Skh3pbjl7kscFNlgA5Sfrw9mVHoHpVrZwJVCMk_pC2sn1OTtBQ8vRmZ-onVPDf2JUcs1H2xGI2i1tRlGIvFGjIRK5HcZnZAmCOt92m_1p0tUNnOB4lZnkYhCqrYfSqkRGd8BgL2s-SI5KTpo7VbbR4DbgQmGepBvfm6OpdAHIcnaOXGCfWPp__SvqoQeLaLDcHH3FXsRlVWYM0C83Y0wmu751nR_V0Ygl284EYXRs1i1HcUlm-KXxHY1fVDMPW3IYW5TLO9yq9b24sNVjANxku4&__tn__=-R-R

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

เพิ่มเติม

- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 > คลิก
- คู่มือการวัดและประเมินผลในโรงเรียน คลิก 
- อัลบั้มภาพของ ศน.เกริน > คลิก 
- อัลบั้มภาพของ ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา > คลิก 


Comments