ประกันคุณภาพภายใน'62

โพสต์3 ก.ย. 2562 04:15โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2562 17:15 ]

วันที่ 2 กันยายน 2562

        คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2562  โดยดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ สถานศึกษาในเป้าหมาย ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 209/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (คำสั่ง > คลิก

@ เอกสารจากการสัมมนาฯ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ (14 สิงหาคม 2562) > คลิกโรงเรียนวัดบึงลาดสะวาย / โรงเรียนวัดบางหลวง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B5.jpg?attredirects=0

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg

3 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20(1).jpg

3 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87.jpg
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138979284022734&id=100037319880350


3 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3kanyayn62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%881.jpg

4 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดงิ้วราย
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A21.jpg

4 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดสัมปทวน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%991.jpg

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2334036373317442&id=100001333058907

4 กันยายน 2562
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
อัลบั้มชองโรงเรียน > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3kanyayn62/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1.jpg

เพิ่มเติม

โรงเรียนบ้นกระทุ่มล้ม > คลิก
โรงเรียนวัดลานคา > คลิก
โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) > คลิก


ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Chaisri Nites > คลิก


Comments