ประเมิน Best Practices DLTV & DLIT 2016

โพสต์10 มี.ค. 2560 17:34โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2560 05:19 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]
การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านดาวเทียม(DLTV)
ที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภูมิภาค 4

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=755778271262576&id=100004912306703การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT)
ที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภูมิภาค 4

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1248319791889111&id=100001333058907
Comments