ประเมินคัดกรองศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์17 ก.พ. 2560 04:15โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2560 22:21 ]
วันที่ 9 -17 กุมภาพันธ์ 2560 

        คณะกรรมการประเมินคัดกรองศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาพอได้ สพป.นฐ.2 ได้มาประเมินสภาพจริงในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ฯ ณ โรงเรียนบ้านบางม่วง โรงเรียนวัดไร่ขิง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนวัดโคกเขมาและโรงเรียนวัดสรรเพชญ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนสำหรับรอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยนักเรียนแกนนำของแต่ละโรงเรียนได้นำชมกิจกรรมพร้อมตอบข้อซักถามในแต่ละฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายของโรงเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และปลูกฝังอุปนิสัยพอเพียงให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.jpg

https://www.facebook.com/Prwrk/posts/250142005436237?pnref=story

                                       โรงเรียนวัดโคกเขมา

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002861792012&sk=photos&collection_token=100002861792012%3A2305272732%3A69&set=a.1023097381128979.1073741918.100002861792012&type=3

Comments