ข่าว ประชาสัมพันธ์

เรียนแอดมินทุกท่าน 

        เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ดังที่ปรากฏ

วันที่ (เดือน ปี)
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
กลุ่มเป้าหมาย :
หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
กิจกรรม :
ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 60

โพสต์16 ส.ค. 2560 01:50โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2560 22:02 ]

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560  สพป.นครปฐม เขต 2

        เมื่อปี พ.ศ. 2527 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 18 - 24 สิงหาคม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ จนได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งทำให้คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญ ดังนั้น เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ"  ระหว่างวันที่ 18 - 24 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี และกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็น วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 
https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/982371518570038

https://www.facebook.com/watraikhingshcool/media_set?set=a.924328877715791.1073742125.100004160615776&type=3

https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.1427849090644316.1073742066.100002577151753&type=3

https://www.facebook.com/rat.amata.566/posts/704793293048666
โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ เพิ่มเติม อัลบั้ม Ssomm Sirigon

https://www.facebook.com/prapaporn.sanokham.3/posts/111388892870267

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=343358116103204&id=100012870550592

https://www.facebook.com/Watswangaromschool/posts/515087818833051

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 60

โพสต์13 ส.ค. 2560 01:56โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2560 02:38 ]

คําขวัญวันแม่ 2560

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560
เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้..

"สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา  พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่  
เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล   เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง"กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560 หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปญม เขต 2

https://www.facebook.com/somboonwiriya/posts/10211531084209914

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1947549332186831&id=100007953498494

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=549782928746232&id=100011435880098

https://www.facebook.com/prapaporn.sanokham.3/posts/110098262999330
อัลบั้มโรงเรียนวัดโคกเขมา เพิ่มเติม

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1331811626945293/


เพิ่มเติม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 60

โพสต์8 ส.ค. 2560 21:21โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2560 21:52 ]

วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม

ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

          สืบเนื่องจากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย รวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ เช่นเดียวกับวันสำคัญอื่น ๆ ที่รัฐบาลได้จัดให้มีมาก่อนแล้ว เช่น วันวิทยาศาสตร์, วันสื่อสารแห่งชาติ เป็นต้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เห็นชอบให้ วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
ของสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/bankbongtingtong/media_set?set=a.1536625319692701.1073741889.100000357437390&type=3&pnref=story

https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.1423474787748413.1073742063.100002577151753&type=3&pnref=story

https://www.facebook.com/watsai.school/posts/1423501067745785

https://www.facebook.com/Maha25252011/posts/1950213698329446

https://www.facebook.com/banpadmon/posts/787615368076885

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1438549952894348&id=100002180714199
https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1317917868334669/

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/

PLC ครูปฐมวัย @ NPT2

โพสต์5 ส.ค. 2560 00:15โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2560 18:59 ]

วันที่ 6 สิงหาคม 2560
การอบรมพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัยโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย กลุ่มอำเภอพุทธมณฑล
ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โดย...ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนวัดสาละวัน และ
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา)
สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1289553154490213&type=1


การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การขับเคลื่อน PLC ด้วยสื่อ 3 มิติ"
ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว(พุทธวิถีประสิทธิ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
จัดโดย
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 
และศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว(พุทธวิถีประสิทธิ์) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=849622545187225
อัลบัมภาพเพิ่มเติม by Areerat JW >>> คลิกวันที่ 5 สิงหาคม 2560 
การพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัยโดยกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ บูรณาการนาฏศิลป์พื้นฐานปฐมวัย
ณ โรงเรียนบ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร) อ.บางเลน จ.นครปฐม  

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=849633578519455การพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัยโดยกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยในอำเภอสามพราน
ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
16 กรกฎาคม 2560

การกีฬายาวิเศษ 60

โพสต์4 ส.ค. 2560 22:19โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2560 18:10 ]

https://photos.google.com/share/AF1QipOBFQiJloHknZDLrDXESspRbhac4t2Goj1RfgdWdm5SQ-SBzMCtw7oG-ZPidBi5qA?key=SUpmczFmcGxQaVl4dDBzcjlQMXVWQ2FaRDU0U3Rn
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
ประจำปีการศึกษา 2560

แข่งขันระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคมและวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560
ณ สนามกีฬาโรงเรียน วัดไทร (สินศึกษาลัย)

        นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด

        การจัดการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา มีการจัดการแข่งขันกีฬา 6 ชนิดได้แก่ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อและกรีฑา 

วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและการให้อภัย ทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับโรงเรียนโดยใช้กิจกรรมการกีฬาเป็นสื่อ

        กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าตำหนัก โรงเรียนวัดห้วยตะโก โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดศีรษะทอง โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ โรงเรียนวัดน้อย โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม และโรงเรียนคลองทางหลวง

ชมอัลบัมภาพ by MG Manage >>> คลิก | อัลบัมของ Areerat | อัลบัมโรงเรียนวัดไทร พุทธรักษาเกมส์2560 >>> คลิกhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1924023594482924&id=100006259065733

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=337965503309132&id=100012870550592

https://www.facebook.com/watraikhingshcool/media_set?set=a.917074511774561.1073742120.100004160615776&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009460171788&sk=photos&collection_token=100009460171788%3A2305272732%3A69&set=a.1907354392923215.1073741881.100009460171788&type=3
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม >>> คลิก  |  อัลบั้มโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม >>> คลิก  |  Santad ICThttps://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/2047178788845095

การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนบางภาษี ประจำปีการศึกษา 2560
กีฬาเยาวชนไทย หัวใจรักกีฬาต้านภัยยาเสพติด บางภาษีคัพ ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2560
ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อ.บางเลน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/krusaichol/posts/873006136190107?pnref=story

รวมใจถวายพระพร

โพสต์1 ส.ค. 2560 21:42โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2560 21:08 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
คลิกที่รูปภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพจากแหล่งเดิม


โรงเรียนวัดประชานาถ เพิ่มเติม : ลงนามถวายพระพร  |  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง


https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1317925421667247/

https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.1460164034073966.1073741906.100002411515074&type=3&pnref=story

    
    กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารประโยชน์  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 คณะลูกเสือโรงเรียนวัดบางหลวง ได้รวมพลังแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความสามัคคีด้วยการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
https://www.facebook.com/watbangluangschool/media_set?set=a.1791480334475354.1073742017.100008402139866&type=3&pnref=story

เพิ่มเติม

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 60

โพสต์3 ก.ค. 2560 04:36โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2560 21:20 ]

วันอาสาฬหบูชา (8 กรกฎาคม 2560)

        ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือ "วันอาสาฬหบูชา" ซึ่งในปี 2560 นี้ ตรงกับวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8) ทั้งนี้ คำว่า "อาสาฬหบูชา" สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ อาสาฬห ที่แปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8 
        วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

วันเข้าพรรษา (9 กรกฎาคม 2560)

        เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะพักประจำอยู่ที่วัดโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกว่า จำพรรษา เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน ๗ คืน เรียกว่า "สัตตาหะ" พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) เรียกว่า "ปุริมพรรษา" จน ถึง ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) หรือวันออกพรรษาของทุกปี โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1289735594486230/
https://www.facebook.com/nooknoy.sound/media_set?set=a.1592384537440281.1073741975.100000062497928&type=3&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1396879947047832&id=100001775213114
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1873211659669130&id=100009409437525

        วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา " วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา "  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนวัดน้อยได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นคือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันมีใจความสำคัญ คือ อริยสัจ 4 และการเกิดขึ้นของพระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนา คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ จึงบังเกิดผลทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ 3 ประการ อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีการนำต้นเทียนจำนำพรรษามาตกแต่งเพื่อที่จะได้ถวายแก่ วัดน้อยเจริญสุขและวัดท่าใน เป็นการสืบสานตามแบบประเพณีโบราณที่สืบทอดต่อกันมา ทางโรงเรียนวัดน้อย โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ พร้อมคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันเวียนเทียน ฟังเทศ ฟังธรรม และถวายต้นเทียนจำนำพรรษา อันเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีพึ่งปฏิบัติสืบไป

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1298683720258084/
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์29 มิ.ย. 2560 03:22โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2560 21:05 ]

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สพป.นครปฐม เขต 2  ปี 2560

        การสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านการทหาร ไว้สำรองยามเกิดศึกสงครามและช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และยังมีไว้ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย ยามจำเป็น พระองค์ทรงมองเห็นว่ากองกิจการลูกเสือนั้นจะช่วยให้คนไทยรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคีและมีความกตัญญู และได้ยึดเอาวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติทุกปี ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่สามของโลกที่มีการจัดกองลูกเสือของโลกขึ้น โดยทุก ๆ ปี จะมีการจัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี แต่ในปี พ.ศ. 2556 (จัดที่ลานพระราชวังดุสิต) ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศว่าตนเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพแต่ละชุด

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009460171788&sk=photos&collection_token=100009460171788%3A2305272732%3A69&set=a.1884152085243446.1073741873.100009460171788&type=3&pnref=story.unseen-section
https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.1429175373839499.1073741900.100002411515074&type=3
https://www.facebook.com/baanbangtoey/media_set?set=a.731559447050053&type=3&pnref=story

สำนักงานจังหวัดนครปฐมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ. 1 ก.ค. 2560
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=745008009034228&id=100005751071693

วันสุนทรภู่ 60

โพสต์26 มิ.ย. 2560 20:36โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2560 19:36 ]

วันสุนทรภู่ หมายถึง วันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร(สุนทรภู่) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวัง ซึ่งมีผลงานด้านบทกลอนที่มีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นจำนวนมาก

ความเป็นมา องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทั่วโลก ด้วยการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ โดยสรุป คือ
    1. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของผู้มีผลงานดีเด่นทาง ด้านวัฒนธรรมระดับโลกให้ปรากฎแก่มวลสมาชิกทั่วโลก
    2. เพื่อเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองร่วมกับประเทศที่มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

        ในการนี้ รัฐบาลไทย โดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นผู้สืบค้นบรรพบุรุษไทยผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เพื่อให้ยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและได้ประกาศยกย่องสุนทรภู่ให้ เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิต และงานของสุนทรภู่ ให้แพร่หลายในหมู่เยาวชน และประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็น วันสุนทรภู่  (ข้อมูลเพิ่มเติม >>> คลิก)กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2560 ของสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/2024071207822520?pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=812094665630936&id=100004912306703
27 มิถุนายน 2560 วันสุนทรภู่ โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 
ได้จัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมระบายสีตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี และได้ตอบคำถามเกี่ยวกับตัวละคร

ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

โพสต์26 มิ.ย. 2560 18:25โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 20:24 ]


        การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560  เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้งดงานมหรสพ การจัดงานรื่นเริงต่าง ๆ และกำหนดให้ จัดกิจกรรมเป็นการถวายความอาลัยเพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีแด่ รัชกาลที่ 9 และร่วมถวาย พระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุ​นายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560
        ข้อมูลเพิ่มเติม >>> คลิกกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2560 สพป.นครปฐม เขต 2

1-10 of 154