ข่าว ประชาสัมพันธ์


คุณธรรม 4 ดาว

โพสต์7 มี.ค. 2564 08:28โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2564 16:56 ]ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม > คลิก


มาฆปูรณมีบูชา'64

โพสต์25 ก.พ. 2564 20:28โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2564 19:40 โดย Webmaster Supervisory ]


กิจกรรมวันมาฆบูชา

        สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันมีหลักการสำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่
๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง
๒. การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม
๓. การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

โรงเรียนวัดศิลามูล
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2877370325871389&id=100007953498494

โรงเรียนวัดดอนยอ จิตธรรมอุปถัมภ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/makh/152443813_447270993059643_1655280571370838033_n.jpg

โรงเรียนวัดศิลามูล
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2877370325871389&id=100007953498494


โรงเรียนวัดสาลวัน
https://www.facebook.com/media/set?vanity=watsalawan.sc.3&set=a.503515521032148

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ไพศาลประชานุกู
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=wathomkred&set=a.2876656105911699

โรงเรียนบ้านบางประแดง - เลาหดิลกราษฏร์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=215922190238102&id=100194895144166


ชื่นชมยินดี

โพสต์20 ธ.ค. 2563 20:10โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2564 18:51 ]

Benefit : ประสาน กระตุ้น ตามติด ร่วมคิด ร่วมแชร์ แก้ไข ปรับปรน เสริมแรง ให้กำลังใจ สำเร็จได้ ร่วมยกย่อง ต้องชมเชย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg
อ้างอิง > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg

        ขอแสดงความยินดี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล, โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม, โรงเรียนวัดจินดาราม ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564 (จากการประเมินเอกสาร) สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C3.jpg

        ขอแสดงความยินดี  ผู้ได้รับรางวัล “ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน”
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามประกาศมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ฉบับที่ 64 / 2563 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg

        ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ประจำปี 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดินตามประกาศมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ฉบับที่ 303/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/133783995_1811238362358967_6377744173416844392_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/136159986_1811068039042666_6710656752322680057_n.jpg

        ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg?attredirects=0

        ขอแสดงความยินดี เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กชายอิทธิพล เอี่ยมสะอาด โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ลว. 14 ธันวาคม 2563 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87.jpg?attredirects=0

    
    ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2563 สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 > 
คลิก 
    1. นางวชรณัช คงวงศ์วาน ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านดงเกตุ 
    2. นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2
    3. นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B52.jpg


วันพ่อแห่งชาติ

โพสต์5 ธ.ค. 2563 03:23โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2563 21:17 ]

5 ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 รวมใจถวายความจงรักภักดี

- โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ "ตั้งตรงจิตร17" > คลิก
- โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
- โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ > คลิก 
- โรงเรียนวัดสาลวัน > คลิก 
- โรงเรียนวัดหอมเกร็ด > คลิก 
- โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด > คลิก
- โรงเรียนคลองบางกระทึก > คลิก
- โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) > คลิก
- โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) > คลิก
- โรงเรียนวัดสรรเพชญ ทวีวิทยาคม > คลิก
- โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ (นครแสงโสภานุคราะห์) > คลิก
- โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก
- โรงเรียนบ้านห้วยกรด > คลิก
- โรงเรียนวัดละมุด > คลิก
- โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก 
- โรงเรียนวัดท่าพูด > คลิก 
- โรงเรียนวัดท่าตำหนัก > คลิก 
- โรงเรียนวัดห้วยตะโก > คลิก 
- โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) > คลิก 
- โรงเรียนวัดลานคา > คลิก
- โรงเรียนบ้านบางเลน > คลิก 

รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

โพสต์19 พ.ย. 2563 04:18โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2563 22:04 ]

ขอแสดงความยินดี รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  ครูดีไม่มีอบายมุข

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg

ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
สพป.นครปฐม เขต ๒ 
ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
"โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๓ "ปีที่ ๕" 

https://drive.google.com/.../17tdmv7ZA1Gw0IoQPXe3wpt.../viewhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B52.jpg

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีที่ ๕ 
สังกัด สพป.นครปฐม เขต ๒

โรงเรียนบ้านห้วยกรด
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
โรงเรียนวัดกลางบางเเก้ว(พุทธวิถีประสิทธิ์)
โรงเรียนวัดเกษตราราม
โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว(พ่วงประชานุกูล)
โรงเรียนวัดไผ่จรเข้
โรงเรียนวัดรางกำหยาด
โรงเรียนวัดห้วยตะโก (บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์)


รางวัลเกียรติบัตร ครูดี ปี 10 ประเภทบุคลากร
สพป.นครปฐม เขต 2

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
ประเภทบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายพิจารณ์ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทครูผู้สอน
นางสาวกมลฉัตร ฮึงวัฒนา โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 

รางวัลเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

คลองบางกระทึก นายเจน เกิดโพชา
บ้านคลองนกกระทุง นางสาวภัทรียา คชหิรัญ
บ้านคลองบางกระจัน นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
บ้านคลองมหาสวัสดิ์ นายธนกฤต ธรรมวณิชย์
บ้านบางประแดง นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์
บ้านบางม่วง(ประชารังสิต) นางสาวดารินนา ปานเสน
บ้านประตูน้ำพระพิมล นางสาวระเบียบ ชาญช่าง
บ้านรางปลาหมอ นางสาวนภาพร ไชยวิภาส
บ้านหนองมะม่วง นางสาวณัทชฎาภร ธรรมราช
บ้านห้วยกรด นางสาวณัฐรดา จิตรแก้วดี
บ้านหัวอ่าว นางสาวกุลฑรี พิกุลเเกม
บุณยศรีสวัสดิ์ ว่าที่ ร.ต.ไกรทอง สิงห์คํามา
วัดกลางครูเวียง นางสาวอรดี น้อยปุก
วัดกลางบางแก้ว นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม
วัดกลางบางแก้ว (พุทธวิถีประสิทธิ์) นางเนตรทราย บัลลังก์ปัทมา
วัดดอนยอ นางสาววรรณสร สุริยะศรี
วัดเดชานุสรณ์ นางสาวธิญดา โชติรุจิธนกุล
วัดทรงคนอง นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์
วัดไทยาวาส(นิลดําพิทยานุสรณ์) นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูลย์
วัดนวลนรดิศ นางจุฑามาศ นุชนาถ
วัดน้อย นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
วัดบางน้อยใน นางสุดารัตน๋ จอมแก้ว
วัดบางภาษี นางจันทิรา รัตนะ
วัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย
วัดรางกําหยาด นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ
วัดราษฎร์สามัคคี นางสาวอิ่มทิพย์ อนิศดา
วัดลานคา นางศิวิไล ทีคํา
วัดห้วยตะโก (บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์) นางอลิสรา จันทราช


การประกวดภาพยนต์สั้น

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:57โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2563 18:37 ]

        การประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อป้องกันการรังแก=ป้องกันอาชญากรรม(stop bullying) ในโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น พ.ศ. 2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 
        พิธีมอบรางวัล วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครปฐม 
        ดำเนินการโดย สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครปฐม สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/karprakwdphaphyntsan/%E0%B8%A0-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%9963.jpg

ผลการประกวดระดับระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนวัดดอนยายหอม
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
รางวัลชมเชย โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/119241231_3270895969668329_5351360723298087704_n.jpg

        สำหรับโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 21 ทีมมีดังนี้

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 12 ทีม​

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล > คลิก
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก 
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม > คลิก 
โรงเรียนวัดดอนยายหอม > คลิก 
โรงเรียนวัดบ้านลานแหลม > คลิก 
โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ > คลิก 
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2) > คลิก
โรงเรียนวัดบางแขม ระดับประถม 4 
โรงเรียนวัดบางแขม ระดับประถม 5 > คลิก 
โรงเรียนวัดบางแขม ระดับประถม 6 > คลิก 
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน > คลิก 
โรงเรียนบำรุงวิทยา > คลิก https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/119468851_3270896006334992_3897125073799732973_n.jpg

        ระดับมัธยมศึกษาและ ปวช.จำนวน 9 ทีม

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 > คลิก  
โรงเรียนสาธิต ศิลปากร (ทีม DSU Production) > คลิก 
โรงเรียนคงทองวิทยา > คลิก  
โรงเรียนเทศบาล 5 > คลิก  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีม Satit Team > คลิก 
โรงเรียนราชินีบูรณะ > คลิก  
โรงเรียนมารีย์อุปถัมป์ > คลิก  
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ > คลิก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ (ทีม PBAC NEWS) > คลิก ผลการประกวดระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 
รางวัลชมเชย โรงเรียนสาธิต ศิลปากร (ทีม DSU Production)


        รางวัล POPULAR VIEWS ทีมที่มีจำนวนผู้เข้าชมทาง YOUTUBE มากที่สุดได้แก่ ทีม สุภาพบุรษหยุด BULLYING จากโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปภัมภ์ จำนวนยอดผู้เข้าชม ณ เวลา ปิดการนับคะแนน. จำนวน 13,129 คน

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ'63

โพสต์18 ส.ค. 2563 06:47โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2563 04:37 ]

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanwithyasastr/118138133_2719289711618367_3723002032915027775_o.jpg
อัลบั้มภาพ > คลิกhttps://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2708387559406851&__tn__=-U-R


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ'63

โพสต์10 ส.ค. 2563 17:57โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2563 20:37 ]


คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.2563

"รักเอยรักลูกแม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน"

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีที่ผ่านมาของ สพป.นครปฐม เขต 2  > คลิก

https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2697363343842606&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2698312087081065&__tn__=-U-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3510842665613311&id=1005395559491380&__tn__=-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/mom63/2020-08-12_9-53-13.jpg

https://www.facebook.com/angelbaby.a/posts/3436516616404688?__tn__=-R

https://www.facebook.com/angelbaby.a/posts/3436391969750486?__tn__=-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/mom63/2020-08-15_23-31-58.jpg

https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-510450245687508/photos/?tab=album&album_id=3232194373513068&__tn__=-UC-R


https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=667627050519534&__tn__=-UC-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/mom63/2020-08-11_12-39-29.jpg

ปฐมวัยโรงเรียนวัดจินดาราม
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3161587837270401&id=100002576465081

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2715306572077766&id=100007953498494

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2782618098636419&id=100006647672806

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2766705070321472&id=100009460171788

https://www.facebook.com/pg/KlongbangkraturkSchool/photos/?tab=album&album_id=3259451310760480


เพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา > คลิก  
โรงเรียนวัดละมุด > คลิก 
โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิกกิจกรรมวันอาเซียน'63

โพสต์8 ส.ค. 2563 03:57โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2563 07:13 ]


วันที่ 7 สิงหาคม 2563
        โรงเรียนวัดละมุด โดยการนำของ นางสาวสิริลดา สายพงษ์พรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดละมุดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดโลกอาเซียนประจำปี 2563 โดยในปีนี้มีกิจกรรมหลากหลายเช่น การเดินแฟชั่นโชว์ ชุดประจำชาติอาเซียน การเข้าฐานต่างโดยมีวัตถุประสงค์ คือ ให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของกลุ่มประเทศอาเซียน สมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียน ฯลฯ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94.jpg


โรงเรียนวัดลานคา
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2782635955301300&id=100006647672806


ขอแสดงความยินดี

โพสต์31 ก.ค. 2563 03:00โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2563 17:57 ]


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/khxsaedngkhwamyindi-11/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7.jpg


ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว 

ระดับเพชร ได้แก่
    โรงเรียนวัดโพธิ์  
        ผู้บริหารสถานศึกษา นางฉวีวรรณ บุณยะผลานันท์  
        ครูผู้รับผิดชอบ นางสุวรรณา บุญอร่าม 

ระดับทอง ได้แก่
    โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย (ตามประกาศลำดับที่ 266)
        ผู้บริหารสถานศึกษา นายภูวเดช สว่างวงษ์ 
        ครูผู้รับผิดชอบ นายทองพูล สุทาวัน 
    โรงเรียนวัดตุ๊กตา (ตามประกาศลำดับที่ 267)
        ผู้บริหารสถานศึกษานายธนสาร บัลลังก์ปัทมา 
        ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวภคพร อ่อนศิริ  

        ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น  ระดับทอง   ระดับเงิน   ระดับเพชร  ปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ค. 2563 

        แนวทางการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 > คลิก 

1-10 of 262