ข่าว ประชาสัมพันธ์

เรียนแอดมินทุกท่าน 

        เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร กรณีที่เป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามหัวข้อเหล่านี้
    วันที่ (เดือน ปี)
    วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
    กลุ่มเป้าหมาย :
    หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
    กิจกรรม :
    ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
    ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

กิจกรรมวันพ่อ'62

โพสต์4 ธ.ค. 2562 21:07โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

กิจกรรมวันพ่อ สพป.นครปฐม เขต 2
https://www.facebook.com/puwee.wan/posts/2574854492742661

https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2478448969067379&__tn__=-UC-R

โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
    อัญเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา / พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ / ร้องเพลงถวาย / กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดบริเวณวัดไร่ขิง

https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=499301577352083&__tn__=-UC-R
ทำบุญตักบาตร / พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ถวายสักการะ > คลิก

https://www.facebook.com/wathuaytako.sch/posts/1021870741498715


https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.2623799514377073&type=3

https://www.facebook.com/watnoi.sc/posts/2570819699682636

https://www.facebook.com/WatpasukaramSchool/posts/1679063995561832?__tn__=-R


เพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านห้วยกรด > คลิก
โรงเรียนวัดบางภาษี > คลิก
โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด > คลิก

กิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า'62

โพสต์29 พ.ย. 2562 00:14โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2562 01:03 ]


กิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด สพป.นนครปฐม เขต 2
ปี 2562

https://www.facebook.com/pg/watdonwai2466/photos/?tab=album&album_id=1445861922235889

https://www.facebook.com/watsanphet/posts/2605036206253404

https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.661212704406863&type=3

https://www.facebook.com/watnoi.sc/posts/2548499608581312

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=471662656821919&id=100019345660817

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
        ทำพิธีราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ เพื่อน้อมระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณกองลูกเสือไทยที่ท่านเป็นผู้ก่อกำเนิดเกิดมีลูกเสือไทยขึ้น รวมจิตอาสานำพาทำความสะอาดบริเวณสถานที่สาธารณประโยชน์


เพิ่มเติม

โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม > คลิก

ลอยกระทง'62

โพสต์11 พ.ย. 2562 00:25โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2562 20:01 ]

สืบสานประเพณีลอยกระทง 2562

โรงเรียนวัดศิลามูล อ.บางเลน นครปฐม
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2475875619354197&id=100007953498494

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สามพราน
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=799665490472462&id=100012870550592&__tn__=-R
โพสท์ของ Jane Kerd > คลิก

https://www.facebook.com/watnoi.sc/posts/2519347884829818


โรงเรียนวัดเชิงเลน นครใจราษฎร์
Cr.Krupakpao Phakapapha 

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา
https://www.facebook.com/NoodleTanShop/posts/2861960843838487?__tn__=-R
โพสท์ของหญิงผู้โฉมงาม ตาล เบลล์ > คลิก

โรงเรียนวัดสรรเพชญ ทวีวิทยาคม สามพราน
https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.2573513756072316&type=3
Cr.อัลบั้มภาพลอยกระทงโรงเรียนวัดสรรเพชญ

โรงเรียนวัดทรงคนอง กิมไน้บำรุงวิทย์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2489367084721940&id=100009460171788


ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตฯ

โพสต์17 ต.ค. 2562 02:58โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2562 03:20 ]


17 ตุลาคม 2562

        งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน

เว็บไซต์งานฯ ระดับเขตพื้นที่ > คลิก

ผลการแข่งขัน > คลิก

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เรื่อง กำหนดวันและสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ลว.16 ต.ค.2562 > คลิก

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 345/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 > คลิก

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ที่ 351/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ลว. 16 ต.ค.2562 > คลิก

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 349/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สนามแข่งขันโรงเรียนวัดดอนหวาย ลว. 16 ตุลาคม 2562 > คลิก


https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-510450245687508/photos/?tab=album&album_id=2533341303398382&__tn__=-UC-R

อัลบั้มภาพของโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิกวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562

        วิชาศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม 


อัลบั้มภาพของโรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิกวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562

        วิชาวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม

https://www.facebook.com/thidanut.saysoontorn/media_set?set=a.2948575658504961&type=3

Cr.Thidanut Saysoontorn17 - 18 ตุลาคม 2562

        การแข่งขัน ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม รายการแข่งขัน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silpa-1/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81.jpg

https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2433370873575189&__tn__=-U-R

Cr.งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน Cr.Pimwarat Bio

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silpa-1/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%991.jpg

Cr.Pimwarat Bio  (ปั้นดินน้ำมัน)วันที่ 18 ตุลาคม 2562

        สาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
        สาระการงานอาชีพมีกิจกรรมการแข่งขัน 8 กิจกรรม ได้แก่ ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ แข่งขันจักสานไม้ไผ่ ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ประกวดโครงงานอาชีพ  จัดสวนถาดแบบแห้ง  จัดสวนถาดแบบชื้น  ประกวดแปรรูปอาหาร  ทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ และแกะสลักผักผลไม้

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2418752334845845&id=100001333058907

Cr. ศน.สายใจ ฉิมมณี


Cr. นายกำธร ศรีวราสาสน์18 ตุลาคม 2562

กลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี)  ณ โรงเรียนวัดท่าพูด อ.สามพราน

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2865719396791183&id=100000594513496

Cr. เสาวภา คนเที่ยง 

อัลบั้มภาพโรงเรียนวัดท่าพูด > คลิกศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มโรงเรียน

โพสต์23 ก.ย. 2562 00:12โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 06:39 ]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เขตพื้นที่การศึกษา สพป. นครปฐม เขต 2
จัดการแข่งขันเสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 กันยายน 2562

กลุ่มไร่ขิงพัฒนา  
ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม และโรงเรียนวัดดอนหวาย
วันที่ 18 กันยายน 2562
ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-510450245687508/photos/?tab=album&album_id=2475716222494224&__tn__=-UC-R

กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
23 กันยายน 2562
Cr.งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2412764495635827&__tn__=-UC-R

กลุ่มโรงเรียนบางเลน
ณ โรงเรียนวัดลานคา
23 กันยายน 2562
Cr. Sivilai Teekham > คลิก 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2490396191191946&id=100006647672806

กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า
23 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบางช้างใต้
วันที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดสรรเพชญ
https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.2472707346152958&type=3


กลุ่มเพชรบัวงาม
ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ 
24 กันยายน 2562
Cr. Neerana Saetiaw > คลิก
https://www.facebook.com/neerana.saetiaw/posts/10156790674522075?__tn__=-R

กลุ่มเพชรจินดา
ณ โรงเรียนวัดจินดาราม
24 กันยายน 2562
Cr.โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก
https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.615445732316894&type=3

กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
ณ โรงเรียนวัดศีรษะทอง
25 กันยายน 2562
Cr.Kate Areerat > คลิก
https://www.facebook.com/kate.npt.3/media_set?set=a.1370614003112745&type=3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrm/2019-09-29_17-22-17.jpg


นักธุรกิจน้อยฯ

โพสต์28 ส.ค. 2562 08:37โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2562 18:54 ]

นักธุรกิจน้อย มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

        สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. จัดทำโครงการ "นักธุรกิจน้อย มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.พัฒนาหลักสูตร/สร้างแนวคิดใหม่ในการปลูกฝังนักเรียนด้านทัศนคติที่ดีต่ออาชีพอิสระ นักเรียนสามารถคิดและได้ฝึกฝนเรียนรู้การเป็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรมและมีผลงานอย่างสร้างสรรค์ก้าวทันโลกยุคใหม่
2.เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีประสบการณ์ด้านอาชีพให้ครูและนักเรียน โดยการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กัน
3.พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของครูและนักเรียน  โดยร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประเทศชาติ  มีการสืบค้นต่อยอดสิทธิบัตร  การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานของนักธุรกิจน้อย
4.เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลงานด้านผลิตภัณฑ์ งานอาชีพของนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมาย
1.พัฒนาผู้บริหารและครูซึ่งมีผลงานนักเรียนเชิงประจักษ์ด้านผลิตภัณฑ์ / อาหาร / งานศิลปะ  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ให้สามารถจัดการเรียนรู้ในการยกระดับผลงานและการเป็นนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมมีผลงานสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.พัฒนาศึกษานิเทศก์ / นักวิชาการศึกษา / ผู้รับผิดชอบที่มีโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรม เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา  พร้อมทั้งขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างน้อย 5 – 10 โรงเรียนทุกปี
3.นักเรียนในโรงเรียนที่มีผู้บริหารโรงเรียน / ครู / ศึกษานิเทศก์ / นักวิชาการศึกษา  เข้ารับการอบรมได้มีการยกระดับคุณภาพผลงานเชิงประจักษ์และนักเรียนรู้จักคิดและนำคุณธรรมไปใช้ในการทำงานด้านอาชีพระหว่างเรียนและมีผลงานที่สามารถจดสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติได้

วิธีการดำเนินงาน
1.พัฒนาหลักสูตรและจัดทำคู่มือนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและพัฒนาครู  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารโรงเรียน  นักวิชาการศึกษา  ผู้รับผิดชอบโครงการนักธุรกิจน้อย  มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้โรงเรียนนำร่อง 2 รุ่น (400 คน) 
3.พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญา  การสืบค้นต่อยอดสิทธิบัตร  การจดทะเบียน  ทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานของนักธุรกิจน้อย  จำนวน  150  โรงเรียน
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจ  นักธุรกิจน้อย รวมถึงการจัดประกวดโครงการนักธุรกิจน้อย / ผลงานผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์
5.จัดทำเอกสารสรุป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.มีหลักสูตรที่ครูสามารถนำไปจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ศึกษานิเทศก์ / นักวิชาการศึกษา  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้รับผิดชอบสามารถนิเทศโรงเรียนและขยายผลได้  5 – 10  โรงเรียนของทุกปี
3.นักเรียนรู้จักคิด และ ได้รับการบ่มเพาะการเป็นนักธุรกิจน้อยที่มีคุณธรรมก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของงคมโลกและสามารถสร้างงานได้อย่างสร้างสรรค์  สร้างทรัพย์สินทางปัญญาให้กับชาติเพิ่มขึ้นเชิงประจักษ์
4.ผลงานด้านอาชีพของนักเรียนมีความหลากหลายและมีการยกระดับคุณภาพ  สามารถนำเสนอในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติได้น่าสนใจยิ่งขึ้น

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขียนโดย Krupanisara ที่ 10/25/2553 ศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) / โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฏร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม > คลิกวันที่ 27 สิงหาคม 2562 

        โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ได้จัดการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และโรงเรียนศูนย์เครือข่ายนักธุรกิจน้อย ตามโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายนักธุรกิจน้อยฯ โดย ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม นางสาววรางค์ เวชประเสริฐ ประธานศูนย์เครือข่าย และผู้บริหารสถานศึกษาของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ 
        ภายในงาน ได้จัดให้มีการแสดงสินค้าของโรงเรียนเครือข่ายโดยมีโรงเรียนวัดเชิงเลน ซึ่งเป็นศูนย์ ร่วมกับโรงเรียน เครือข่าย 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดน้อย โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ โรงเรียนวัดสว่างอามรณ์ โรงเรียนวัดห้วยตะโก โรงเรียนวัดท่าข้าม โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด โรงเรียนวัดจินดาราม โรงเรียนวัดศรีษะทอง โรงเรียนวัดสรรเพชร และโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2437671106298736&id=510450245687508&__tn__=-R


https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/2278461338946979/
(Cr.Pronnipa Sawatphung)

https://www.facebook.com/boon2523/posts/2360244904045066


ปฐมวัยรับตราพระราชทาน

โพสต์26 ส.ค. 2562 00:23โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2562 02:10 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]


23 สิงหาคม 2562

        สถานศึกษาในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เข้ารับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 21 - 22  สิงหาคม 2561 ณ ห้องฟีนิกส์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

        อัลบั้มภาพ > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/68664562_945200742488421_3663887436003409920_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/69470427_467408640510189_786964035852566528_o.jpg

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/2310651728988696

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

โพสต์9 ส.ค. 2562 20:42โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2562 21:10 ]

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562
สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2384191325159811&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/sangwean.nid/posts/2326511114103956

https://www.facebook.com/pg/KlongbangkraturkSchool/photos/?tab=album&album_id=2433036420068644&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.2360619830700566&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1667327640074266&id=100003911381516


วันที่ 16 สิงหาคม 2562 

         งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) บูรณาการค่ายวิชาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และบูรณาการค่ายวิชาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการจัดกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ รวมไปถึงคณะครูจัดกิจกรรมที่แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน โดยเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์

https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=426356287979946&__tn__=-U-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanwithy62/2019-08-17_15-29-15.jpg

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1292050250968706&id=100004912306703

https://www.facebook.com/watsanphet/posts/2408604082563285


เติมเติม

โรงเรียนวัดสรรเพชญ ทวีวิทยาคม > คลิก
โรงเรียนวัดผาสุการาม > คลิก
โรงเรียนวัดลานคา > คลิก

วันแม่'62

โพสต์9 ส.ค. 2562 20:17โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2562 01:28 ]

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2562


บทเพลง "สดุดีพระแม่ไทย"

โลกสดุดีพระปรีชาชาญ ราษฎร์สุขสราญเพราะพระบารมี
สิริกิติ์เกริกฟ้าสุดแดนแผ่นดินนี้ พระพันปีหลวงมิ่งขวัญไทย
ใต้ฝ่าละอองฯ ผองไทยบูชา ใต้ร่มบุญญาพร้อมเพรียงภูมิใจ
จุดเทียนแซ่ซ้องส่องเมืองสว่างไสว ไทยเทิดไท้ถวายพระพร
ศูนย์รวมใจปวงประชา ศิลปาชีพอมร พสกนิกรภักดี
พระเมตตาเติมใจ คุ้มครองไทยสุขศรี
สดุดีพระแม่ไทย ทรงพระเจริญ

คำร้อง : ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร
ทำนอง : วิรัช อยู่ถาวร

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
“เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า
เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน
เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ
ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ”


กิจกรรมวันแม่
สพป.นครปฐม เขต 2
ปี พ.ศ. 2562

โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
        เวลา 08.00 น. โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น มอบทุนการศึกษา และรำถวายพระพร 

https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=422587241690184

https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.2389257351164625&type=3


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมค่ายบูรณาการฐานการเรียนรู้
โรงเรียนวัดจินดาราม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2342351829316763&id=100006259065733

โรงเรียนวัดลานคา
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2456047864626779&id=100006647672806

โรงเรียนวัดศิลามูล
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007953498494&sk=media_set&set=a.2397763967165363&type=3

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007807877527&sk=media_set&set=a.2348364228767150&type=3

โรงเรียนวัดทรงคนอง กิมไน้บำรุงวิทย์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2405021326489850&id=100009460171788


โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร)
https://www.facebook.com/kate.npt.3/media_set?set=a.1332856960221783&type=3

โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=492342548188878&id=100022394116474


https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2379765212269089&__tn__=-U-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1668237606649936&id=100003911381516

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2245853749058224&id=100009008632192

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=132456791341650&id=100037319880350

โรงเรียนวัดเกาะแรด
https://www.facebook.com/laied.jaroenphon.9/posts/1073196349737736

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=731549380617407&id=100012870550592&__tn__=-R

เพิ่มเติม

โรงเรียนวัดท้องไทร > คลิก 
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก 
โรงเรียนวัดบางภาษี > คลิก 
โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อัลบั้ม 2 > คลิก
โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อัลบั้ม 3 > คลิก
โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง > คลิก 
โรงเรียนวัดผาสุการาม > คลิก
โรงเรียนวัดไทร สินศึกษาลัย > คลิก
โรงเรียนวัดนราภิรมย์ > คลิก

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

โพสต์24 ก.ค. 2562 19:31โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 23:35 ]

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฏาคม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/chelim/2019-07-27_13-34-31.jpg

ลงนามถวายพระพร > คลิก
 กิจกรรม ปี พ.ศ. 2561 > คลิกกิจกรรม ปี พ.ศ. 2562

https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2370791036499840&__tn__=-U-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2388043988137361&id=100007953498494

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2333192890232657&id=100006259065733

โรงเรียนวัดสรรเพชญ ทวีวิทยาคม
https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.2365025616921132&type=3

โรงเรียนวัดไร่ขิง สุนทรอุทิศ
https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=415396262409282&__tn__=-UCH-R
จุดเทียนชัยถวายพระพร > คลิก
ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล > คลิก

โรงเรียนวัดท้องไทร
https://www.facebook.com/wicharn.jarukarn/posts/2353105738239731

https://www.facebook.com/banklongyongschool/posts/641446863034452?__tn__=-R

https://www.facebook.com/pg/Watswangaromschool/photos/?tab=album&album_id=927223897619439&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1655924561214574&id=100003911381516

โรงเรียนวัดลานคา
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2456029224628643&id=100006647672806


https://www.facebook.com/profile.php?id=100005574309177&sk=media_set&set=a.1131476243714842&type=3

https://www.facebook.com/laricha.muangsorn/posts/190438535289872


โรงเรียนวัดประชานาถ
        วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสมชาย รัตนอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) เพื่อให้คณะข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ (ครูณฐดนย์ : ภาพ/ข่าว)


https://www.facebook.com/kate.npt.3/media_set?set=a.1322785204562292&type=3

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

https://www.facebook.com/Kootom/media_set?set=a.3531404473552078&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2396030770722239&id=100009460171788

โรงเรียนวัดนราภิรมย์
https://www.facebook.com/mydear.suttiruk/media_set?set=a.10216635091501358&type=3


เพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง > คลิก
โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) > คลิก
โรงเรียนวัดท้องไทร > คลิก 1-10 of 235