ข่าว ประชาสัมพันธ์

เรียนแอดมินทุกท่าน 

        เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ดังที่ปรากฏ

วันที่ (เดือน ปี)
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
กลุ่มเป้าหมาย :
หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
กิจกรรม :
ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

กิจกรรมวันพ่อ สพป.นฐ.2

โพสต์4 ธ.ค. 2561 00:55โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2561 07:54 ]

5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย สถิตย์ในใจคนไทย ตราบนิจนิรันดร์ (อ้างอิง : http://www.gad.moi.go.th/26-11-61%20(1).pdf)
        1. เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9
        2. เป็นวันชาติ 
        3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ > คลิก 
    นอกจากนี้ยังถือเป็นวันหยุดราชการ และ วันดินโลก โดยทางองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้กำหนดวันดินโลก (อังกฤษ: World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ https://www.facebook.com/thidanut.saysoontorn/media_set?set=a.2390973754265157&type=3&jazoest=265100120871028310411269504512211388118707490113851111226874114751101128012012149735657100122103105701011086668106655865100120808652531171188912210250801226745827811253781128711578114908655117896554117745755907977664510472103

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=772182069800918&id=251239098561887&__xts__[0]=68.ARBPZYsvO_cscCVhzkbX6FttdnJd1MbUeJlGuasfiQGc9f1fQjUtJQ9SBM8bwmsikJNTxBszyCUU0cC-KbQBNu6BoyVvqDM9F58u3jHQRJOB3HJryUT1JrLmAjRaFQBC19fqf5nZcScjwR75AVf-sRVGVmrus8Sf1MVXcslz3QDia75KsXxQiEJSr54ZbY4OuopTpY-EMgXxHfFcJ4JoWPJD8ESDe1hnPwGSfPEyLGgvuyPAiDvMN_gSuytn1nVHB567f6BBJuxAu-YXAypG1l0ceQs_HSFvv4y64L0H1Y-G8V7u2aZ94VcSvhnFGUBUTfn-ns-qY_OD8JMJkzI84wA&__tn__=-R

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2215965365315742&type=1&l=2773a8b6b0

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=358433458246455&id=100022394116474

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.450316568829812&type=3

แหล่งภาพต้นทาง >  คลิก


เตรียมพร้อมศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ'61

โพสต์30 ต.ค. 2561 00:02โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2561 09:07 ]

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/2018-09-16_20-36-10.jpg?attredirects=0

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ / ภูมิภาค(กลาง+ตะวันออก)
สังกัด สพป.นครปฐมเขต 2 (จังหวัดนครปฐม)
ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561

เข้าสู่เว็บไซต์ > คลิกการเตรียมการ

- ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 > คลิก

- ตารางการแข่งขันสาระภาษาไทย สนามแข่งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล > คลิก


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/2018-11-27_23-57-40.jpg?attredirects=0

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1146915792124564?__xts__[0]=68.ARALoxF9VuphJzBSy0oOb-M74zS6QYjAu4eb2tML6VWl7xvOTo_nPddvQpuzm17JoeWYN1YOUmkhMkpcbkRHWljvVI1sZ5YaWXyGJ1wWW5sY8i7py9_EgTxUMDvJcXL0B3PWsg47QZXDglbb7kMYH-6bch8m7J0vwNb7OGZu2vV0Li7B9G30e9lDi_386AGJ3a7ngsA4TpkNn0ONi_b0UcxmXE0UfiqDQmjq8Lf3eOvkDkOTXFxb5Q8YGvzfIl0i2oNIwmhwljDvjK3905msDWeeUqdfoBu4ePIeC7F1O3qeKvkam_52VxcEHDq5LroIpyEtlWgb9sfg-4N6Q53_bOtKvenmy-zxfliaciRE5aQRnFK75b3Xm1o&__tn__=-R
แหล่งภาพต้นทาง > คลิก


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

การประชุมเตรียมการจัดงานงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ 12 พ.ย61 เวลา 13.30 น. 


โพสท์ของ Jane Kerd > คลิก

https://www.facebook.com/kate.npt.3/posts/1146452122195602

โพสท์ของ Kate Areerat > คลิก


ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์9 ต.ค. 2561 21:21โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 00:14 ]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2561

สถานที่แข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี ณ โรงเรียนวัดท่าพูด
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดบางหลวง
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์-หุ่นยนต์) ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียนวัดจินดาราม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ณ โรงเรียนวัดไทร
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนวัดลานคา
- ปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)
- เรียนร่วม ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)

ผลการแข่งขันทั้งหมด > คลิก 

สรุปเหรียญรางวัล > คลิก

ตัวแทนไปแข่งระดับภาค > คลิก

เว็บไซต์งานระดับเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก

เว็บไซต์งานระดับภาคฯ(จังหวัดนครปฐม) > คลิกวันที่ 10 ตุลาคม 2561

สนามแข่ง โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-10_16-19-04.jpg

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.286538378628405&type=1&l=77f9a492c1

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/43498511_2034312166591401_2011716918569861120_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/43565408_331233817633086_8376506624700841984_n.jpg

เครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ(3D) ปล่อยอิสระ ม.1-3
ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย
โพสท์ของ Kanokwan Kerdkul > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/2018-10-10_11-13-13.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-11_11-37-04.jpg
โพสท์ของ ศน.สายใจ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-11_15-42-59.jpg
โพสท์ของ นายกำธร ศรีวราสาสน์ > คลิก

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

โพสท์ของ Prapaporn Sanokham > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-11_12-23-12.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/43466151_2023280631070430_2184268144514695168_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-11_12-43-04.jpg
อัลบั้มของ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก

วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ณ สนามแข่ง โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)
โพสท์ของ Kate Areerat > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-11_15-00-24.jpg

โพสท์ของ Rattana Add > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-11_16-22-16.jpg

อัลบั้มของ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=photos&collection_token=100012910892306%3A2305272732%3A69&set=a.523064198133939&type=3

วันที่ 12 ตุลาคม 2561

การแข่งขัน ระดับการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-17_11-40-22.jpg

ชมอัลบั้มภาพ > คลิก

https://55f93f57-a-3e31f334-s-sites.googlegroups.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/pijarn/phicarn-disy-pracha/12tulakhm2561/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%9561.jpg?attachauth=ANoY7crZPECtnXBpaaq50y8WCcUxkVRQoe13MVkdHvatlyu9Y1h6ZjnOMNe8IHmlKrsrP_P5irPtgpxkR76lFolUpcPj3zcx-EsmU2bv3La2DPHbxQv0qt7ilAVNnfzGPtnR2h453pJL0Y_kYyRfNcERaNz8OMLLNzNIjD5oArH9bd7MLXWflltWpP--2W8p-PCvXPBdPy3NkNL2kwJ6KJNk7QKSwSbsgI-f9ggrVBrFj3vOPw6pFNkMC_iHgY8abX5-CCXYnQQd-CF9BZHSG41HUZljzWlbnMPug2nzcDcNS_Iie5SNAlt_x4MsNczRw0745-coHUgICfBEVEo3ArKhXAGWDMzKazICr8S69IZvtacgJWgnVvTMv4Ti5RLIA_BsxKOLlL6LBtcD6XadCLBpvRAet37plid56HGRPoVmYpY36VisU2EJse478rATN76JTAVLi1Wh&attredirects=0

โพสท์ของ ศน.พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา > คลิก
อัลบั้มภาพของ ศน.ณฐรัช  อะตะกุมมา > คลิก
อัลบั้มภาพของ MG (Manage) > คลิก
อัลบั้มภาพของงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก 


เตรียมความพร้อมงานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ฯ

โพสต์5 ต.ค. 2561 00:20โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2561 03:49 ]


งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
รั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
สพป.นครปฐม เขต 2
ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561 คลิก

ผลการแข่งขัน ระดับกลุ่มโรงเรียน สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

แผนผังสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิกอัลบั้มภาพ > คลิก

        การประชุมเตรียมความพร้อม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 กลุ่มการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 5 ตุลาคม 2561

https://www.facebook.com/nichcha.nitiphan/posts/10212986846969953

อัลบั้มภาพ > คลิก 


วันที่ 5 ตุลาคม 2561

https://www.facebook.com/kate.npt.3/posts/1124929661014515

ชมภาพ > คลิก

วันที่ 5 ตุลาคม 2561
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/ngansilpahatthkrrmradabkhetphunthi/2018-10-05_16-12-36.jpg

ชมภาพ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/ngansilpahatthkrrmradabkhetphunthi/2018-10-06_15-03-20.jpg

ชมภาพ > คลิก


รับโล่รางวัล

โพสต์1 ต.ค. 2561 21:20โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2561 21:23 ]


วันที่ 25 กันยายน 2561

        สพป.นครปฐม เขต 2 โดยนายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 รับมอบโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 
พีธีมอบโดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/10-10.jpg

MOE AWARDS

โพสต์25 ก.ย. 2561 20:59โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์


ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 (ตาม ประกาศ ลงวันที่ 24 กันยายน 2561) > คลิก 

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ขยายผล

โพสต์21 ก.ย. 2561 19:31โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2561 20:55 ]


21 กันยายน 2561
 
        ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 (โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล)  จัดกิจกรรม ฐานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  เพื่อขยายผลให้โรงเรียนเครือข่ายได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโรงเรียนของตนเองต่อไป


ภาพ-ข่าว : ศน.สายใจ ฉิมมณี 

งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับกลุ่มโรงเรียน

โพสต์21 ก.ย. 2561 00:29โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 21:33 ]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 68 ปี 2561

กิจกรรมระดับกลุ่มโรงเรียน
สพป.นครปฐม เขต 2

ผลการแข่งขัน ระดับ กลุ่มโรงเรียน สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

        วันที่ 17 กันยายน 2561 การประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับกลุ่มไร่ขิงพัฒนา ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดการแข่งขันในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1543877915712251&type=3กลุ่มไร่ขิงพัฒนา

https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1548191098614266&type=3

อัลบั้มของโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silpaklum/2018-09-21_15-52-50.jpg?attredirects=0

โพสท์คิดเลขเร็ว ของ รัตนา สิงห์เจริญ > คลิก

https://www.facebook.com/thidanut.saysoontorn/media_set?set=a.2281323145230219&type=3

อัลบั้มของ Thidanut > คลิกกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า


https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.1908742862549412&type=3

อัลบั้มของโรงเรียนวัดสรรเพชญ ทวีวิทยาคม > คลิกกลุ่มมณฑลนครชัยศรี

https://www.facebook.com/angelbaby.a/posts/2013136215409409?__xts__[0]=68.ARCW3RSQAFEj-f4k6GgKw6DkKqfHeWNehC2FEZ2iN5EM5YtCNuuEm1iYqbkB27gbHVm0zPQ79kPNU5CUSb1tmlvqvmGDOQhzjvIcB-VKZlVOwwNYIBNbhaM55-cdt7xaV1MDTzRSylWkuifHHdTRMhS7Svl3mDaq1kcFLMYC5Rh8sFehYjEL9sPoq7MNc9sow5JE4zmWgjV9viDvldO81D3F3-4tX-qBJtKC4jBt&__tn__=-R

โพสท์ของทิพวรรณ > คลิกกลุ่มบางเลน

https://www.facebook.com/sivilai.teekham.7/posts/342676422970947?__xts__[0]=68.ARDS7ZWDXur1oDRmvVcfOo0q2iag8vO6wCDGbRoU6_22YTAE356Hx36CBRCoWB55Xc2RhTwJsECw6q-a3K87b70Ocez8MvnXZiKFZ6UqKMmtlCQr57i4Zs4R1onemMrm_LyIcSCNASOBOHlSyO6Ue5VJ_NQLjMZM858-zB8YTpYhKSDbLTZbPhAis5jL0Zit6OvOKKKwh51-xEwLZaim9Fk1pwMKeg6RYialSTHs&__tn__=-Rประชุมผู้บริหารฯ 2/61

โพสต์13 ก.ย. 2561 18:33โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2561 18:36 ]


วันที่ 13 กันยายน 2561

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ครั้งที่ 2/2561

ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล
อ.เมือง จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/41597457_549672518805095_7073459640683462656_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/41717070_549672525471761_5418115464540717056_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/41700030_549672662138414_2726104171852857344_n.jpg

ขอบคุณแหล่งภาพ : ผอ.เจน เกิดโพธิ์ชา

มุทิตา กษิณาลัย'61

โพสต์6 ก.ย. 2561 04:14โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2561 00:00 ]


วันที่ 13  กันยายน 2561

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรทางการศึกษา
ที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ประจำปี 2561
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล
อ.เมือง จ.นครปฐม

รายชื่อบุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2561 จำนวน 113 ราย > คลิก 

รายนามศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2561
นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2
นายชำนาญ ทัดมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล 
นายสถาพร จำรัสพง์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
นายกังวาล นาคศรีสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเลน
นายพีระวิทย์ ชนะภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุการาม
นายสิรสินธุ์ นุชนาถ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดเกาะแรต
นายเกียรติศักดิ์ ไพรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
นายชาตรี อาภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม
นายประทีป ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
นางวิลาวัลย์ พันธุ์วาณิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษตราราม
นายชัยวัตร แก้วคำหา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
นางสุรภี โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด
นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคะนอง
นายศักดิ์ชาย บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางม่วง
นายเพิ่มศักดิ์ อุ่นไอแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
นายสุภาพ เทือกสุบรรณ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะโก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/muthitaksinalay61/41685424_1850394875081469_3510524255626330112_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/muthitaksinalay61/41721447_1850389725081984_999207292257697792_o.jpg

ภาพรับใบประกาศเกียรติคุณรายบุคคล
อัลบั้มภาพของ KruNu Watraikhing > คลิก

https://www.facebook.com/kruanurak.watraikhing/media_set?set=a.1850361335084823&type=3&fb_dtsg_ag=AdyoNMVPwWaFArUcN9DfD9lV8Nzxw-tRrC1X7UYXD-6nGQ%3AAdy3NcWAM32i2ojJ8dRb-CDEmNJcZxFVuUpgcwWIGnDlWw

อัลบั้มของโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก

https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1542591775840865&type=3

อัลบั้มภาพของโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม > คลิก
โพสท์ของ : 
ศน.อรวรรณ ริ้วไสว > คลิก
Naphaphan Khongkhanoy > คลิก
มาริสา ชูราศรี > คลิก
Benjaporn Runghirunwanit > คลิก
Poonyada Sangrattanasit > คลิก
Chan Arun > คลิก 
อัลบั้มของโรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น สพป.นครปฐม เขต 2 ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา
ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.นครปฐม เขต 2

18 กันยายน 2561
ณ โรมแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/muthitaksinalay61/42115343_1857600727642416_6717797058213838848_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/muthitaksinalay61/42115320_552773425161671_6015053267996770304_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/muthitaksinalay61/42123586_552774175161596_6496816167586365440_n.jpg

คลิป ของ Jane Kerdpocha


กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม
6 กันยายน 2561
https://www.facebook.com/rat.amata.566/posts/914688112059182?__xts__[0]=68.ARDrEiy4vNvdAuT4SsnkYf4UZ04Sj29FboDHsvZ7pjJ53KgoffSzJlFtHQcZ4Uerzp2gFlZ_5986nideVDPxMVNoAVV1UFMMP50MFLLb68c5w9cbbQa_RZOJs50RRHTzm4IoelMWoraiAIhgwgdHJQlz5JXFmXbloLA6BheILP51iL_HMztMyRWuDt5DBl27kwriGyEXcVGBleZ5QEcZyx9ctjkkmVUv-2UUhAn2&__tn__=-R

7 กันยายน 2561
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1845083808894108&id=100001775213114&__xts__[0]=68.ARC9oKfpBuKRBLC-radqAuimjEyejT_IcHAahF7o7RvsrYx3-TfMLL4TLTbHgZXCAF0-bRg7EVccajWrj0QjCfOrfPfq2yWiQ0X-Ib3k9jgYGIHWIoyrsiwzIhzoXw6hDi6gM1l9qWT14AQcgtCW4eC-uWZI_BN94qeAySpjItXyEtkRGaqWrVpnrtIlKl4XoVij5eHny7Ts5n22WA_VKOqhmvE05PYoTlgyB8jz&__tn__=-R

14 กันยายน 2561
https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1542644709168905&type=3&fb_dtsg_ag=AdxzftApFJsNWubzgPUVwUZGOHV3tzWMw6IHOtKlt3pAIQ%3AAdzBtTWd1ifmsqiXgn0d9Uld2XX-rAUOFPMgSZFtyjWdmQ

สมาคมผู้บริหาร อ.บางเลน 


https://www.facebook.com/iumsaard/posts/1694052910720210?__xts__[0]=68.ARD-M8ZHkW0QRYBa4BeQiMXiTPPZJSs85r7rm4Q2dWHgrwYo-s0GAulchKkbALPVB1fr7K_mpwTIgdp2CRNMsXm8hcK4XrrhcvrDooV6FNHrd4J6QxPsL3Z0QI1HPrQKqcIt0u9Rosojpt-FLcB4_kCJLaNSvUkUHE9psz4gC__g_ZzoqOZk0rmVqvvsGwWa-f2GFfp-EGj7JYyol65aYgjRgLXjfbxnR6lJ3p5D&__tn__=-RH-R


กิจกรรมมุทิตาจิตของโรงเรียนต่าง ๆ

โรงเรียนวัดไทร สินศึกษาลัย > คลิก
โรงเรียนวัดหอมเกร็ด > คลิก
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม > คลิก
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก
เรือจ้างวางพาย ณ ไร่ขิง > คลิก
โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก1-10 of 205