ข่าว ประชาสัมพันธ์

เรียนแอดมินทุกท่าน 

        เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ดังที่ปรากฏ

วันที่ (เดือน ปี)
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
กลุ่มเป้าหมาย :
หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
กิจกรรม :
ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

มาฆบูชา 2562

โพสต์17 ก.พ. 2562 19:37โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต ]

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2562 ของสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่แหล่งภาพต้นทาง

18 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
https://www.facebook.com/laricha.muangsorn/posts/154557688877957

โรงเรียนวัดสรรเพชญ
https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.2113375882086108&type=3

โรงเรียนวัดผาสุการาม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1442590735875827&type=1&l=f1a261de46

โรงเรียนวัดศิลามูล
https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.2063906750371877&type=3

https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.2063906750371877&type=3


โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
https://www.facebook.com/waramporn.tanompol.7/posts/248003232744378

เด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1497331427067130&id=100003708606063

วัดพุทธรรมรังษี
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=399095957513538&id=100022394116474

วัดนราภิรมย์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1930659500366219&id=100002665646749มหกรรมวิชาการเอกชน ครั้งที่ 3

โพสต์17 ก.พ. 2562 19:02โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต ]

การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน
โรงเรียนเอกชน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 3
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนนาคประสิทธิ์และโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
โดย
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
คณะกรรมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครปฐมเล่านิทานคุณธรรม
https://www.facebook.com/minepantip/media_set?set=a.10205562418976107&type=3


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xekchn/2019-02-19_10-36-11.jpg
ขอบคุณภาพจากครูติ๋ว

ปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xekchn/2019-02-21_9-18-54.jpg
ภาพกิจกรรมการปั้น > คลิก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
https://www.facebook.com/pullada/posts/2075143172601631
ขอบคุณภาพจาก ศน.กุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ

คลิปการแข่งขันรำวงมาตรฐาน > คลิก 


เตรียมพร้อม NT'61

โพสต์9 ก.พ. 2562 02:01โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2562 17:32 ]


9 กุมภาพันธ์ 2562


- NT ป.3 สอบ 6 มี.ค. 2562
- คู่มือสำหรับศูนย์สอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก 
- คู่มือสำหรับสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก 
- กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3 + ป.1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
Test-Blueprint (NT) กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ป.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
- แผ่นพับสำหรับกรรมการคุมสอบ > คลิก 
การจัดกลุ่มข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2556-2560
    NT ด้านคำนวณ > คลิก
    NT ด้านภาษา > คลิก
    NT ด้านเหตุผล > คลิกทบทวนตัวชี้วัด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET'61

โพสต์26 ม.ค. 2562 15:29โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2562 02:37 ]


5 มกราคม 2562
    สพป.นครปฐม เขต 2 ได้รับการสนับสนุนจาก สนพ.พว.จัดทบทวนมาตรฐาน ชั้น ป.6 ที่โรงแรมเวล ยกระดับฯลฯ 4 กลุ่มวิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=1183325151816961
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/thbthwntawchiwadykradabphlsamvththio-net61/49397686_1183325828483560_1728886694993723392_o.jpg
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ณ ห้องบุนนาค
https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=1183348985147911
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ ห้องทับทิม
https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=1183354368480706
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ห้องไพลิน
https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=1183357901813686

5 มกราคม 2562
โรงเรียนวัดมะเกลือ ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านคลองโยง เข้าร่วม

6 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านคลองโยง อ.พุทธมณฑล 
https://www.facebook.com/491396204706186/posts/523183651527441/

14 มกราคม 2562
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
(ภาษาไทย)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2240029366242675&type=1&l=2f4480c6bd
ขอบคุณภาพจากงานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

17-18 มกราคม 2562
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
(คณิตฯ วิทย์ฯ)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2243693522542926&type=1&l=e4b8729bdb
ขอบคุณภาพจากงานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

17 มกราคม 2562
        ประชุมสัมมนาผู้บริหารและคณะวิทยากร กลุ่มแหลมบัว(PLC) เพื่อเตรียมทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ (o-net) 
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1535186799868530

19 มกราคม 2562
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว โรงเรียนวัดตุ๊กตา
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1976353035751902?__xts__[0]=68.ARC46OVMzSfpWTfVtFr43J8UN10smEnsspl3ZILzXW77kVE0ILk-O3NEMFTqqNNZJeifRlYb2ttBSB7HVrinor4YGYIz0T-UC4l9dp4iVCJMFO0DU-YwNr_EohXhofZrtcJx47ZEwqSxRzgquDZ8rtoy_Yy48GLYu7KyNqjZXs0-GEADGLyEZhYqOqIoIFyW_7WK-JqB4prk1B5XKCvKJz8aO_ityf7XPF6wzhSPc9mPUzeJ7LBl9ZDN08LhfLkYczZ2nSPf4fdI0nqcc_BeQ0kEj_PyIREyABHui0FBWaSNaXhVJ0zL29DGe1i9MZtuzD7uDdN4jKSxAr2TW40QWifWQA&__tn__=C-R19 มกราคม 2562
กลุ่มแหลมบัว ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ณ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1198720550277421?__tn__=-R
(ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจาก ศน.เมธี อ้นทอง)

19 มกราคม 2562
กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า ณ โรงเรียนวัดบางช้างใต้
https://www.facebook.com/petchai.chokeprasert/posts/2282436012042051
ขอบคุณข้อมูล 
ผอ.เพ็ชรชาย โชคประเสริฐ / ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ

19-20 มกราคม 2562
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา 
ณ ศูนย์โรงเรียนวัดวังน้ำขาว และ ศูนย์โรงเรียนวัดจินดาราม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/thbthwntawchiwadykradabphlsamvththio-net61/o-net%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2.jpg

19-20 มกราคม 2562
กลุ่มเพชรบัวงาม ศูนย์โรงเรียนวัดนิลเพชร
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/thbthwntawchiwadykradabphlsamvththio-net61/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3.jpg?attredirects=0
โรงเรียนวัดนิลเพชร
https://www.facebook.com/Natharach9/posts/2097359030327690
ขอบคุณภาพจาก ศน.ณฐรัช อะตะกุมมา

19-20 มกราคม 2562
กลุ่มเพชรบัวงาม ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/thbthwntawchiwadykradabphlsamvththio-net61/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg
โรงเรียนวัดโพธิ์
https://www.facebook.com/Natharach9/posts/2097518636978396
ขอบคุณภาพจาก ศน.ณฐรัช อะตะกุมมา

19 มกราคม 2561
กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
ณ โรงเรียนวัดบางพระ (ทั้ง ป.6 และ ม.3)
ขอบคุณภาพจาก ศน.พรสวรรค์


วันครู'62

โพสต์15 ม.ค. 2562 08:49โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 22:08 ]

วันครู ๑๖ มกราคม ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง"
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/bthkhwammimichux-14/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9-%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wankhru57/teacher-1-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/bthkhwammimichux-14/50261753_10205448155919602_4173708510829215744_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/bthkhwammimichux-14/2019-01-16_17-12-05.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/bthkhwammimichux-14/2019-01-15_23-06-11.jpg?attredirects=0

โพสท์ของ Natharach Ata > คลิก 
โพสท์ของ นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น > คลิก 
โพสท์ของ Rat Amata > คลิก 
โพสท์ของ Sivilai Teekham > คลิก
โพสท์ของ Da Npt > คลิก
อัลบั้มของโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก 
อัลบั้มของ สพป.นครปฐม เขต 1 > คลิก 
อัลบั้มของโรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก
เว็บเพจวันครูของ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก15 ม.ค. 62 ประมวลภาพบางส่วน กีฬาครูสัมพันธ์'62
กล้องโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.325189888096587&type=1&l=1bd8cecbc5

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=639131156504901&id=343910872693599&__xts__[0]=68.ARCY4agwrNqn5YtDOf6D4tkkg4CnbV5n37dDrKDuszmRYD0_3jXRIbA_5UOSDECz7yjO6zOHWfJFWhF4lpsOy6ypDzdsbN4-ExRA_gmdiF6DlPu4qMaL0tgeuc6d8rTT7pPZ2d-4l0mLGQSPWWj8pgdBs6ka39mUMi_0dR42ffU8hGj9hfsNKPWVXr5t1v48sdEmQ5iSQUZtl4MDQgi3jZuoUcNQRSWsc4TPkN6M1vDDiA5FURK4oCdTqALNSpTIbTYnM6A1Rva-gX1No946q-rAnLLu3IziOhsvYVcf1T8sSGpqqxrVHEq5iqUmhfM0fjD7hbL4UuhFlcpqeqZpTE8&__tn__=-R

https://www.facebook.com/jiraprawat.sriwattanasub/media_set?set=a.2177537642306997&type=3


ขอแสดงความยินดี

โพสต์8 ม.ค. 2562 05:43โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2562 17:06 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

ประกาศผลการคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

ศิลปหัตถกรรม@68

โพสต์25 ธ.ค. 2561 05:40โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2561 06:19 ]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ระดับชาติ / ภูมิภาค(กลาง+ตะวันออก)
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561

ผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ > คลิก 

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ สพป. นครปฐม เขต 2 > คลิกพิธีเปิด
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก)
ณ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม        “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่เป็นผู้เริ่มจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ จุดมุ่งหมายเพื่อ “แนะนำชักจูง ให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลือกอาชีพต่าง ๆ เพื่อป้องกันการที่เด็กทั้งหลาย พากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้ารับราชการ ให้น้อยลง”
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เริ่มจัดงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ในปีการศึกษา ๒๕๔๐ และดำเนินการจัดงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งการจัดงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
    - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้าน ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
    - เพื่อเป็นการจัดเวทีให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพ ทางดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง สิ่งประดิษฐ์ และด้านพลศึกษา
    - เพื่อให้ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีอื่น ๆ หรือระดับนานาชาติต่อไป

        สำหรับการดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภายใต้คำขวัญ “ศิลปหัตถกรรมล้ำค่า แหล่งวิชานำสมัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ มุ่งก้าวไกลสู่สากล” ซึ่งมีกิจกรรมหลักสำคัญ คือ การประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และโรงเรียน จำนวน ๖๐ เขตพื้นที่การศึกษา จาก ๒๖ จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งจัดการแข่งขันความสามารถของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมจำนวน ๕๑๑ กิจกรรม โดยมีสนามแข่งขันจำนวน ๓๖ สนาม ในพื้นที่ ๗ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม กำแพงแสน ดอนตูม นครชัยศรี สามพราน บางเลนและอำเภอพุทธมณฑล
        การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากหน่วยงานในจังหวัดนครปฐมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างดียิ่ง และในโอกาสนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบ โล่ที่ระลึกให้แก่ผู้มีอุปการคุณ โล่รางวัล OBEC QA ให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน และกล่าวเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดนครปฐม

ชมภาพพิธีเปิดจากเวปเพจ สพป.นครปฐม เขต 1

กล้อง 1 > คลิก
กล้อง 2 > คลิก
กล้อง 3 > คลิก
ภาพรับโล่ > คลิก
ภาพนิทรรศการ OBEC QA > คลิก
ภาพบรรยากาศทั่วไป > คลิก
ภาพจัดแสดงผลงาน OBEC QA จากเพ็จอนุบาลนครปฐม > คลิก
คลิปจากเพ็จอนุบาลนครปฐม > คลิกถ่ายทอดสดกิจกรรมการแข่งขัน Sillapa68@live online > คลิก

ประมวลภาพจากเฟสบุ๊กโพสท์

วันที่ 25 ธันวาคม 2561

- สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก
- สนามแข่งขัน โรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิก
- สนามแข่งขัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
- สนามแข่งขัน โรงเรียนวัดไทร > คลิก
สนามแข่งขัน โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก
สนามแข่งขัน ม.เกษตรศาสตร์ > คลิก
- การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ณ โรงเรียนวัดท่าพูด > คลิก
- การแข่งขันวาดภาพระบายสี ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิก
- โพสท์ของ จิระชัย ทีคำ > คลิก
- โพส์ของ Laricha Muangsorn ณ โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก
- โพส์ของ Nongnuch Saeheng ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิกวันที่ 26 ธันวาคม 2561

- สนามแข่งขัน โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก
- สนามแข่งขัน โรงเรียนวัดท่าตำหนัก > คลิก
- สนามแข่งขัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
- สนามแข่งขัน โรงเรียนวัดบางหลวง > คลิกวันที่ 27 ธันวาคม 2561

- สนามแข่งขัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก 
- สนามแข่งขัน โรงเรียนวัดท่าพูด > คลิก 
สนามแข่งขัน โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก 
- สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
    กิจกรรมฉีกตัดปะกระดาษ หัวข้อ ประเพณีไทย > คลิก 
    กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน หัวข้อ สนามเด็กเล่น > คลิก 
- อัลบั้มภาพของ เบญญพัฒน์ สุอมรา (สนามแข่งขันปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม การแข่งขันการงานอาชีพ ณ โรงเรียนทัพหลวง และนักบินน้อย นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์ คอมพิวเตอร์ หนังสือเล่มเล็ก ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิก 
- โพส์ของ Rung Watvong ณ สนามแข่งขันโรงเรียนวัดท่าตำหนักและโรงเรียนวัดไทร > คลิก 
- โพสท์ของ อุษา ทองจันทา > คลิกกิจกรรมวันพ่อ สพป.นฐ.2

โพสต์4 ธ.ค. 2561 00:55โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2561 07:54 ]

5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย สถิตย์ในใจคนไทย ตราบนิจนิรันดร์ (อ้างอิง : http://www.gad.moi.go.th/26-11-61%20(1).pdf)
        1. เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9
        2. เป็นวันชาติ 
        3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ > คลิก 
    นอกจากนี้ยังถือเป็นวันหยุดราชการ และ วันดินโลก โดยทางองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้กำหนดวันดินโลก (อังกฤษ: World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ https://www.facebook.com/thidanut.saysoontorn/media_set?set=a.2390973754265157&type=3&jazoest=265100120871028310411269504512211388118707490113851111226874114751101128012012149735657100122103105701011086668106655865100120808652531171188912210250801226745827811253781128711578114908655117896554117745755907977664510472103

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=772182069800918&id=251239098561887&__xts__[0]=68.ARBPZYsvO_cscCVhzkbX6FttdnJd1MbUeJlGuasfiQGc9f1fQjUtJQ9SBM8bwmsikJNTxBszyCUU0cC-KbQBNu6BoyVvqDM9F58u3jHQRJOB3HJryUT1JrLmAjRaFQBC19fqf5nZcScjwR75AVf-sRVGVmrus8Sf1MVXcslz3QDia75KsXxQiEJSr54ZbY4OuopTpY-EMgXxHfFcJ4JoWPJD8ESDe1hnPwGSfPEyLGgvuyPAiDvMN_gSuytn1nVHB567f6BBJuxAu-YXAypG1l0ceQs_HSFvv4y64L0H1Y-G8V7u2aZ94VcSvhnFGUBUTfn-ns-qY_OD8JMJkzI84wA&__tn__=-R

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2215965365315742&type=1&l=2773a8b6b0

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=358433458246455&id=100022394116474

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.450316568829812&type=3

แหล่งภาพต้นทาง >  คลิก


เตรียมพร้อมศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ@68

โพสต์30 ต.ค. 2561 00:02โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2561 22:00 ]

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/2018-09-16_20-36-10.jpg?attredirects=0

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ / ภูมิภาค(กลาง+ตะวันออก)
สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 (จังหวัดนครปฐม)
ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561

เข้าสู่เว็บไซต์ > คลิกการเตรียมการ

- ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 > คลิก
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย > คลิก 
- สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ > คลิก 
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) กลุ่มสาระฯ ศิลปะ สาระดนตรี > คลิก 
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนวัดท่าพูด กลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ สาระดนตรีไทย > คลิก
- สถานที่แข่งขัน โรงเรียนวัดดอนหวาย กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/48421029_2140438152645468_894278651351138304_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/49037962_2140438232645460_6560302982586433536_o.jpg

วันที่ 24 ธันวาคม 2561
https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1674363219330386&type=3

วันที่ 21 ธันวาคม 2561
 
        การจัดการประชุม เลขา ผู้ช่วยเลขา กรรมการตัดสิน ผู้ประสานงาน และฝ่ายลงทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม


https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1670228196410555&type=3

วันที่ 21 ธันวาคม 2561

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.395691524502642&type=1&l=ef0ef22532

วันที่ 21 ธันวาคม 2561
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/2018-12-22_0-13-19.jpg

วันที่ 20 ธันวาคม 2561
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/2018-12-20_13-13-29.jpg

วันที่ 20 ธันวาคม 2561
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันตก)
ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย
https://www.facebook.com/thidanut.saysoontorn/posts/2416121215083744?__xts__[0]=68.ARBNWLytIV32yhMNmtYPkAfuQqeebdcTDfrGYByk4t9TWtbHhF2BOZX2yjqYUhQ3IpyJLbZUvlV_xzzg8ra9TGe0hCCj1C9WLdzupz5JvgNGYPTlu9R-x9lKpHUogWyZK8OJFkTkQ0D2n76ItCm6u3D0UW0mf6kJ776WaUINWjgPozek4VQW54BAMdvolzpoe3haFMkvYZPMkmQWzHDg4VL7Kh6AvSMqeWaFajXtptZCY3CWLbMt-XtDFghO3NlyTdD0nG-QufdDFzBq0DvLfRsAQyf7qG2nkVJR&__tn__=-R

โพสท์ของ Thidanut Saysoontorn คลิก


วันที่ 19 ธันวาคม 2561

        กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายรับลงทะเบียน สื่อสารเทคโนโลยี ประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1667656260001082&type=3

วันที่ 18 ธันวาคม 2561

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นศูนย์การแข่งขันในครั้งนี้ 
        
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/IMG_4347.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/2018-12-20_16-06-40.jpg

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/2018-11-27_23-57-40.jpg?attredirects=0

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1146915792124564?__xts__[0]=68.ARALoxF9VuphJzBSy0oOb-M74zS6QYjAu4eb2tML6VWl7xvOTo_nPddvQpuzm17JoeWYN1YOUmkhMkpcbkRHWljvVI1sZ5YaWXyGJ1wWW5sY8i7py9_EgTxUMDvJcXL0B3PWsg47QZXDglbb7kMYH-6bch8m7J0vwNb7OGZu2vV0Li7B9G30e9lDi_386AGJ3a7ngsA4TpkNn0ONi_b0UcxmXE0UfiqDQmjq8Lf3eOvkDkOTXFxb5Q8YGvzfIl0i2oNIwmhwljDvjK3905msDWeeUqdfoBu4ePIeC7F1O3qeKvkam_52VxcEHDq5LroIpyEtlWgb9sfg-4N6Q53_bOtKvenmy-zxfliaciRE5aQRnFK75b3Xm1o&__tn__=-R
แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

การประชุมเตรียมการจัดงานงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmchati/2018-11-14_16-52-33.jpg?attredirects=0

โพสท์ของ Jane Kerd > คลิก

https://www.facebook.com/kate.npt.3/posts/1146452122195602

โพสท์ของ Kate Areerat > คลิก


ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์9 ต.ค. 2561 21:21โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 00:14 ]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2561

สถานที่แข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี ณ โรงเรียนวัดท่าพูด
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดบางหลวง
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์-หุ่นยนต์) ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียนวัดจินดาราม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ณ โรงเรียนวัดไทร
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนวัดลานคา
- ปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)
- เรียนร่วม ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)

ผลการแข่งขันทั้งหมด > คลิก 

สรุปเหรียญรางวัล > คลิก

ตัวแทนไปแข่งระดับภาค > คลิก

เว็บไซต์งานระดับเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก

เว็บไซต์งานระดับภาคฯ(จังหวัดนครปฐม) > คลิกวันที่ 10 ตุลาคม 2561

สนามแข่ง โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-10_16-19-04.jpg

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.286538378628405&type=1&l=77f9a492c1

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/43498511_2034312166591401_2011716918569861120_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/43565408_331233817633086_8376506624700841984_n.jpg

เครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ(3D) ปล่อยอิสระ ม.1-3
ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย
โพสท์ของ Kanokwan Kerdkul > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/2018-10-10_11-13-13.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-11_11-37-04.jpg
โพสท์ของ ศน.สายใจ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-11_15-42-59.jpg
โพสท์ของ นายกำธร ศรีวราสาสน์ > คลิก

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

โพสท์ของ Prapaporn Sanokham > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-11_12-23-12.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/43466151_2023280631070430_2184268144514695168_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-11_12-43-04.jpg
อัลบั้มของ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก

วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ณ สนามแข่ง โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)
โพสท์ของ Kate Areerat > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-11_15-00-24.jpg

โพสท์ของ Rattana Add > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-11_16-22-16.jpg

อัลบั้มของ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=photos&collection_token=100012910892306%3A2305272732%3A69&set=a.523064198133939&type=3

วันที่ 12 ตุลาคม 2561

การแข่งขัน ระดับการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrmradabkhetphunthikarsuksa/2018-10-17_11-40-22.jpg

ชมอัลบั้มภาพ > คลิก

https://55f93f57-a-3e31f334-s-sites.googlegroups.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/pijarn/phicarn-disy-pracha/12tulakhm2561/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%9561.jpg?attachauth=ANoY7crZPECtnXBpaaq50y8WCcUxkVRQoe13MVkdHvatlyu9Y1h6ZjnOMNe8IHmlKrsrP_P5irPtgpxkR76lFolUpcPj3zcx-EsmU2bv3La2DPHbxQv0qt7ilAVNnfzGPtnR2h453pJL0Y_kYyRfNcERaNz8OMLLNzNIjD5oArH9bd7MLXWflltWpP--2W8p-PCvXPBdPy3NkNL2kwJ6KJNk7QKSwSbsgI-f9ggrVBrFj3vOPw6pFNkMC_iHgY8abX5-CCXYnQQd-CF9BZHSG41HUZljzWlbnMPug2nzcDcNS_Iie5SNAlt_x4MsNczRw0745-coHUgICfBEVEo3ArKhXAGWDMzKazICr8S69IZvtacgJWgnVvTMv4Ti5RLIA_BsxKOLlL6LBtcD6XadCLBpvRAet37plid56HGRPoVmYpY36VisU2EJse478rATN76JTAVLi1Wh&attredirects=0

โพสท์ของ ศน.พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา > คลิก
อัลบั้มภาพของ ศน.ณฐรัช  อะตะกุมมา > คลิก
อัลบั้มภาพของ MG (Manage) > คลิก
อัลบั้มภาพของงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก 


1-10 of 211