ข่าว ประชาสัมพันธ์

เรียนแอดมินทุกท่าน 

        เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร กรณีที่เป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามหัวข้อเหล่านี้
    วันที่ (เดือน ปี)
    วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
    กลุ่มเป้าหมาย :
    หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
    กิจกรรม :
    ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
    ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

วันครู'63

โพสต์15 ม.ค. 2563 01:10โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2563 01:23 ]

กิจกรรมวันครู สพป.นครปฐม เขต 2 ปี 2563
เพจวันครู สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wankhru63/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B963_12.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wankhru63/83074954_2683225311713840_6931944574268997632_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wankhru63/81942538_169048244349171_2578576769699282944_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wankhru63/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B963_06.jpgCr.งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย@ ผู้ได้รับรางวัลเกียรติบัตรตามประกาศสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) > คลิก 
สถานศึกษารางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 > คลิก 
@ อัลบั้มก่อนงานของโรงเรียนวัดไร่ขิง (ครูนุ) > คลิก
@ อัลบั้มภาพกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 จังหวัดนครปฐม Cr.โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก 
@ อัลบั้ม บําเพ็ญประโยชน์สัปดาห์วันครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
@ โพสท์ของ โรงเรียนบ้านคลองโยง > คลิก
@ โพสท์ของ Neerana Saetiaw > คลิก https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3068637306499390&id=100000594513496

โพสท์ของเสาวภา คนเที่ยง > คลิก


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=176070130423427&id=100040613237584

https://www.facebook.com/anurak.loveking/posts/10207020487066457
อัลบั้มภาพครูนุ โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก

https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=533885093893731&__tn__=-U-R

https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/1648218828651967

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wankhru63/82696989_2630770403672131_6796779153145200640_o.jpg


วันเด็ก'63

โพสต์9 ม.ค. 2563 23:29โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2563 00:37 ]

วันเด็กแห่งชาติ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wandek63/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%8163.jpg

เพจวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิกhttps://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.2704214533002237&type=3
https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.2704474156309608&type=3

https://www.facebook.com/kasemsum.mejun/posts/2641286009440846

https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.2658683257560887&type=3


https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=529114694370771&__tn__=-U-R

โรงเรียนวัดน้อย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

https://www.facebook.com/watnoi.sc/posts/2650038291760776

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล (อลบั้มภาพ) > คลิก

https://www.facebook.com/boon2523/posts/2636717609731126

https://www.facebook.com/kate.npt.3/media_set?set=a.1499074276933383&type=3


เพิ่มเติม

โรงเรียนวัดศิลามูล > คลิก
โรงเรียนวัดทรงคนอง (กิมไน้บำรุงวิทย์) > คลิก
โรงเรียนวัดดอนหวาย > คลิก 
โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน > คลิก 
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.บางเลน > คลิก 
โรงเรียนวัดลานคา > คลิก
โรงเรียนวัดเกษตราราม > คลิก
โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก
โรงเรียน บ้านหนองมะม่วง > คลิก
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด > คลิก 
โรงเรียนบ้านบางประแดง สามพราน > คลิก 
โรงเรียนวัดท้องไทร > คลิก 
โรงเรียนบ้านไผ่หลวง > คลิก
โรงเรียนบ้านหนองปรง > คลิก 
โรงเรียนบ้านคลองโยง > คลิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น'62

โพสต์7 ม.ค. 2563 20:21โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2563 20:23 ]

ขอแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9962.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/81255568_2815119488510661_5673502049686257664_n1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/81831183_2815119595177317_2360615915390763008_2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/82070636_2815119651843978_8869392304176103424_3.jpg


26 ธันวาคม 2562

โพสต์25 ธ.ค. 2562 22:44โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2563 21:19 ]


วันที่ 26 ธันวาคม 2562

        การประชุมสัมมนาผู้บริหารสภานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์:
    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้อำนวยการสถานศึกษาเกี่ยวกับ "นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563" และ "ทิศทางทางการดำเนินงานของ สพป.นครปฐม เขต 2" 

กิจกรรม: 
    - นำเสนอ Best Practice ที่เกิดจากการบริหารสถานศึกษา 4 กลุ่มโรงเรียน
    - มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 สถานศึกษา
    - ชม VTR ผลงานที่ผ่านมา
    - สวดมนต์ ไหว้พระ พิธีเปิด (ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ประธานเปิดและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม)
    - กิจกรรมกลุ่มปฏิบัติการ PLC การขับเคลื่อนนโยบายด้วยการนิเทศภายในโรงเรียน

อัลบั้มภาพ (Pronnipa Sawatphung) > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A34-62-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A34-62-1.jpg

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

โพสต์9 ธ.ค. 2562 19:48โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2562 23:32 ]

        ร่วมยินดีกับผลการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 (ภาคกลางและภาคตะวันออก)  ประจำปี 2562  ณ จังหวัดสมุทรปราการ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการแข่งขัน สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
สรุปจำนวนเหรียญ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrm-1/congrat.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrm-1/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D.jpg

https://central69.sillapa.net/sp-central/
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrm-1/992019_%E0%B9%91%E0%B9%99%E0%B9%90%E0%B9%99%E0%B9%90%E0%B9%99_0001.jpg

https://central69.sillapa.net/sp-central/

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/2488022621324182/

https://www.facebook.com/kasemsum.mejun/posts/2608038492765598

https://www.facebook.com/somboonwiriya/posts/10217747871225704


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2651937671538744&id=510450245687508

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2435410726557758&id=100002665646749

https://www.facebook.com/WRKSOFFICIAL/posts/502066820408892?__tn__=-R

https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/1607661096041074

https://www.facebook.com/wathuaytako.sch/posts/1023934551292334?__xts__[0]=68.ARAHYn3fe8TyNDLnVzkzo954n4FsqEKmEYoLKchvP6dx2aFSThiZEbIc_kPpyki9D1QomwWyVphFNsL37_Fep4WUYcWUVg17K8UF4_1UBvPNkYtBBfqyqlVBUAaJVmcYgWVpje2Il1XCiwf-i-gn_n8TLezXzeTl8a1WfYkK2o0-P6UqtuOe-0qWg3LrL4gqJxvEypiVfbnI-W1lMHczj1oDEpRez3yUhAeNUo-a0DVJ7vE_RFj9C4fls76PR9kJy-pS9LTQ-L2hr-3uYEhpTsEqwTOArxhcr-f-q9CdtjVFBujxld_rFz4M9qPOUgZuYEx4SyNPUweSh3Q0rF2SPoEZfA&__tn__=-R

https://www.facebook.com/watbangluangschool/media_set?set=a.2365087860447929&type=3


กิจกรรมวันพ่อ'62

โพสต์4 ธ.ค. 2562 21:07โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2562 19:28 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

กิจกรรมวันพ่อ สพป.นครปฐม เขต 2
https://www.facebook.com/puwee.wan/posts/2574854492742661
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/phx62/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B22.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/phx62/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B21.jpg

https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2478448969067379&__tn__=-UC-R

โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
    อัญเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา / พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ / ร้องเพลงถวาย / กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดบริเวณวัดไร่ขิง

https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=499301577352083&__tn__=-UC-R
ทำบุญตักบาตร / พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ถวายสักการะ > คลิก

https://www.facebook.com/wathuaytako.sch/posts/1021870741498715


https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.2623799514377073&type=3

https://www.facebook.com/watnoi.sc/posts/2570819699682636

https://www.facebook.com/WatpasukaramSchool/posts/1679063995561832?__tn__=-R


เพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านห้วยกรด > คลิก
โรงเรียนวัดบางภาษี > คลิก
โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด > คลิก

กิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า'62

โพสต์29 พ.ย. 2562 00:14โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2562 01:00 ]


กิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด สพป.นนครปฐม เขต 2
ปี 2562

https://www.facebook.com/pg/watdonwai2466/photos/?tab=album&album_id=1445861922235889

https://www.facebook.com/watsanphet/posts/2605036206253404

https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.661212704406863&type=3

https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99-Banbanglen-School-1393871744235894/photos/?tab=album&album_id=2500654890224235&__tn__=-UC-R


https://www.facebook.com/watnoi.sc/posts/2548499608581312

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=471662656821919&id=100019345660817

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
        ทำพิธีราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ เพื่อน้อมระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณกองลูกเสือไทยที่ท่านเป็นผู้ก่อกำเนิดเกิดมีลูกเสือไทยขึ้น รวมจิตอาสานำพาทำความสะอาดบริเวณสถานที่สาธารณประโยชน์


เพิ่มเติม

โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม > คลิก
โรงเรียนวัดเกาะแรต อุภัยเพชรพิทยาคาร > คลิก


ลอยกระทง'62

โพสต์11 พ.ย. 2562 00:25โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2562 20:01 ]

สืบสานประเพณีลอยกระทง 2562

โรงเรียนวัดศิลามูล อ.บางเลน นครปฐม
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2475875619354197&id=100007953498494

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สามพราน
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=799665490472462&id=100012870550592&__tn__=-R
โพสท์ของ Jane Kerd > คลิก

https://www.facebook.com/watnoi.sc/posts/2519347884829818


โรงเรียนวัดเชิงเลน นครใจราษฎร์
Cr.Krupakpao Phakapapha 

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา
https://www.facebook.com/NoodleTanShop/posts/2861960843838487?__tn__=-R
โพสท์ของหญิงผู้โฉมงาม ตาล เบลล์ > คลิก

โรงเรียนวัดสรรเพชญ ทวีวิทยาคม สามพราน
https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.2573513756072316&type=3
Cr.อัลบั้มภาพลอยกระทงโรงเรียนวัดสรรเพชญ

โรงเรียนวัดทรงคนอง กิมไน้บำรุงวิทย์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2489367084721940&id=100009460171788


ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตฯ

โพสต์17 ต.ค. 2562 02:58โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2562 03:20 ]


17 ตุลาคม 2562

        งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน

เว็บไซต์งานฯ ระดับเขตพื้นที่ > คลิก

ผลการแข่งขัน > คลิก

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เรื่อง กำหนดวันและสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ลว.16 ต.ค.2562 > คลิก

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 345/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 > คลิก

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ที่ 351/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ลว. 16 ต.ค.2562 > คลิก

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 349/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สนามแข่งขันโรงเรียนวัดดอนหวาย ลว. 16 ตุลาคม 2562 > คลิก


https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-510450245687508/photos/?tab=album&album_id=2533341303398382&__tn__=-UC-R

อัลบั้มภาพของโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิกวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562

        วิชาศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม 


อัลบั้มภาพของโรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิกวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562

        วิชาวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม

https://www.facebook.com/thidanut.saysoontorn/media_set?set=a.2948575658504961&type=3

Cr.Thidanut Saysoontorn17 - 18 ตุลาคม 2562

        การแข่งขัน ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม รายการแข่งขัน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silpa-1/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81.jpg

https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2433370873575189&__tn__=-U-R

Cr.งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน Cr.Pimwarat Bio

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silpa-1/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%991.jpg

Cr.Pimwarat Bio  (ปั้นดินน้ำมัน)วันที่ 18 ตุลาคม 2562

        สาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
        สาระการงานอาชีพมีกิจกรรมการแข่งขัน 8 กิจกรรม ได้แก่ ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ แข่งขันจักสานไม้ไผ่ ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ประกวดโครงงานอาชีพ  จัดสวนถาดแบบแห้ง  จัดสวนถาดแบบชื้น  ประกวดแปรรูปอาหาร  ทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ และแกะสลักผักผลไม้

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2418752334845845&id=100001333058907

Cr. ศน.สายใจ ฉิมมณี


Cr. นายกำธร ศรีวราสาสน์18 ตุลาคม 2562

กลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี)  ณ โรงเรียนวัดท่าพูด อ.สามพราน

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2865719396791183&id=100000594513496

Cr. เสาวภา คนเที่ยง 

อัลบั้มภาพโรงเรียนวัดท่าพูด > คลิกศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มโรงเรียน

โพสต์23 ก.ย. 2562 00:12โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 06:39 ]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เขตพื้นที่การศึกษา สพป. นครปฐม เขต 2
จัดการแข่งขันเสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 กันยายน 2562

กลุ่มไร่ขิงพัฒนา  
ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม และโรงเรียนวัดดอนหวาย
วันที่ 18 กันยายน 2562
ศูนย์แข่งขัน โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-510450245687508/photos/?tab=album&album_id=2475716222494224&__tn__=-UC-R

กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
23 กันยายน 2562
Cr.งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2412764495635827&__tn__=-UC-R

กลุ่มโรงเรียนบางเลน
ณ โรงเรียนวัดลานคา
23 กันยายน 2562
Cr. Sivilai Teekham > คลิก 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2490396191191946&id=100006647672806

กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า
23 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบางช้างใต้
วันที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดสรรเพชญ
https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.2472707346152958&type=3


กลุ่มเพชรบัวงาม
ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ 
24 กันยายน 2562
Cr. Neerana Saetiaw > คลิก
https://www.facebook.com/neerana.saetiaw/posts/10156790674522075?__tn__=-R

กลุ่มเพชรจินดา
ณ โรงเรียนวัดจินดาราม
24 กันยายน 2562
Cr.โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก
https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.615445732316894&type=3

กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
ณ โรงเรียนวัดศีรษะทอง
25 กันยายน 2562
Cr.Kate Areerat > คลิก
https://www.facebook.com/kate.npt.3/media_set?set=a.1370614003112745&type=3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrm/2019-09-29_17-22-17.jpg


1-10 of 240