ข่าว ประชาสัมพันธ์

เรียนแอดมินทุกท่าน 

        เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ดังที่ปรากฏ

วันที่ (เดือน ปี)
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
กลุ่มเป้าหมาย :
หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
กิจกรรม :
ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

วันไหว้ครู'61

โพสต์7 มิ.ย. 2561 02:14โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2561 04:52 ]

        "การไหว้ครู" คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์... ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดีและช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่า ตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าแน่นอน 

        พิธีไหว้ครู หรือ การไหว้ครู นี้มีหลายอย่าง เช่น การไหว้ครูนาฏศิลป์ ไหว้ครูดนตรี ไหว้ครูโหราศาสตร์ ไหว้ครูแพทย์แผนไทย เป็นต้น ซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไป เมื่อเอ่ยถึง พิธีไหว้ครู เรามักจะหมายถึง การไหว้ครูในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ จะทำในช่วงเปิดภาคการศึกษา โดยปกติสถานศึกษามักจัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดีวันใดวันหนึ่งในราวเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanhiwkhru61/1920072_1072978619398101_1568248623622485832_n.jpg7 มิถุนายน 2561 

โรงเรียนวัดไทร > คลิก
https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.1703622093067013.1073742115.100002577151753&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=791531957713304&id=100005695216778

https://www.facebook.com/thidanut.saysoontorn/posts/2115557548473447

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=197820997539421&id=100019345660817

พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนวัดน้อย ปีการศึกษา 2561
    เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนวัดน้อยได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมจิตสักการะพระคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนและให้ความรู้ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ ได้ทำพิธีเจิมหนังสือ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีการศึกษา 2561 พร้อมกันนี้ได้มีตัวแทนนักเรียนมากล่าวความในใจที่มีต่อคุณครู โดยเด็กหญิงรินทร์รดา นุ่นนวล เมื่อเวลา 13.00 น. ได้จัดให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้สมัครสองทีม คือ เบอร์ 1 ทีมเพื่อ ว.น. มีเด็กชายศตายุ อินทร์ดวง เป็นตัวแทน และเบอร์ 2 ทีม ภูมิใจ ว.น. โดยการนำของเด็กชายปรัชญา ใช่ช่ำชอง เป็นตัวแทน สรุปผลการเลือกตั้งทีมที่ 1 เป็นฝ่ายชนะคะแนน ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภานักเรียน ด้วยคะแนน 60 ต่อ 32 บัตรเสียจำนวน 6 ใบ โดยกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนที่จัดขึ้นมานี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจกรรมของโรงเรียน และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป
ชัชพล มังกรกิม ภาพ/ข่าว

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1621618444631275/


14 มิถุนายน 2561

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=395839914250059&id=100014721617346

โรงเรียนวัดลำพญา บางเลน
https://www.facebook.com/usa.art.toi/media_set?set=a.1564683080310785.1073741931.100003073232681&type=3

https://www.facebook.com/kaew.lertchumnansuan/posts/10209645964864255

วัดโพธิ์ บางเลน
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=711446559246534&id=100011435880098


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1540971972680455&id=100003030024674


วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สามพราน
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.211106252838285.1073741856.177046426244268&type=1&l=130abf7b30

https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=211070656175178

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศาลายา พุทฑมณฑล
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2074736499438630.1073741937.1819920124920270&type=1&l=9fddf1250f

วัดลานคา บางเลน
https://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/2218407611722211

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005574309177&sk=photos&collection_token=100005574309177%3A2305272732%3A69&set=a.861465880715881.1073741989.100005574309177&type=3

วัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002234253849&sk=photos&collection_token=100002234253849%3A2305272732%3A69&set=a.1683648711719588.1073741900.100002234253849&type=3

https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.1760843867339313.1073741948.100002411515074&type=3


https://www.facebook.com/WatpasukaramSchool/posts/1242212579246978

เพิ่มเติม

โรงเรียน บ้านหนองมะม่วง > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanhiwkhru61/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B92.jpg

วิสาขบูชา'61

โพสต์27 พ.ค. 2561 23:41โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2561 02:56 ]

วันวิสาขบูชา 

        ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน

        วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (คือเดือน 6) ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ 

    1. เป็นวันประสูติ นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลก ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี พระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ"

    2. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มต้นอัสสัตถพฤกษ์ หรือต้นพระศรีมหาโพธิ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา พระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ

    3. เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา

       วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรจะได้ชักชวนชาวโลกให้มาเจริญพุทธานุสติ ระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย หันมาศึกษาหลักธรรมที่ทรงประทานไว้ เป็นดังประทีปธรรมนำทางชีวิตที่ถูกต้องไปสู่สวรรค์นิพพาน เราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรม ทุกท่านควรจะหาโอกาสได้ไปจุดประทีป เดินเวียนประทักษิณรอบพุทธเจดีย์ที่ตนเคารพนับถือเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ให้ภายนอกได้สว่างด้วยแสงเทียน ภายในสว่างด้วยแสงธรรม        สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2561 โดยขอให้คนไทยยึดหลักธรรมพระพุทธองค์ อดทนอดกลั้นไม่เบียดเบียนกัน ทำให้จิตสงบ
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561 สพป.นครปฐม เขต 2

(คลิกที่ภาพแต่ละกิจกรรม จะนำสู่แหล่งข้อมูลต้นทาง)

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1655803307806878

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1608401455952974/

โรงเรียนวัดผาสุการาม
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2076740892610369&id=100008234342197


https://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/2208312326065073


https://www.facebook.com/prapaporn.sanokham/posts/1580977565361005

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1609637432496043/

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.206023993346511.1073741848.177046426244268&type=1&l=26719b8110

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1609111249215328/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002234253849&sk=photos&collection_token=100002234253849%3A2305272732%3A69&set=a.1666478296769963.1073741899.100002234253849&type=3

https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.1750655245024842.1073741947.100002411515074&type=3


มหกรรมวิชาการปฐมวัย

โพสต์2 เม.ย. 2561 23:40โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/29597684_1595867833866712_5614293738220511361_n.jpg
วันที่ 2 เมษายน 2561


มหกรรมงานวิชาการ อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 4

ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล


กิจกรรมในงาน : 

        พิธีเปิด นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ 

        พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกกับโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย

        การนำเสนอรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย (Best Practices) 

        การนำเสนอสื่อนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวด

        พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวด

        เยี่ยมชมผลงานทางวิชาการและผลงานการประกวดรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย การแต่งนิทานและคำคล้องจองจากคำพื้นฐานระดับปฐมวัย และนิทรรศการ

        เยี่มชมนิทรรศการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบอัลบั้มภาพ กิจกรรมทั่วไปในงาน > คลิก

ขอแสดงความยินดี

โพสต์19 มี.ค. 2561 10:19โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2561 20:20 ]

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดลานคา
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) / โรงเรียนพระต้าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
โรงเรียนวัดประชานาถ / โรงเรียนวัดบึงลวดสวาย

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561
ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ

 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 371 (จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี) > คลิก

 สาระสำคัญหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คลิกประชุมทางไกล ปฐมวัย

โพสต์9 มี.ค. 2561 19:23โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2561 11:39 ]


การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

"สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"

เมื่อ 9 มีนาคม 2561


การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

"สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"

เมื่อ 9 มีนาคม 2561

 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดย รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน > คลิก
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี > คลิก
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี > คลิก

มาฆบูชา 61

โพสต์27 ก.พ. 2561 21:56โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2561 04:01 ]

       วันมาฆบูชา ได้ถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ 
พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่ว การบำเพ็ญความดี และการทำจิตใจให้ผ่องใส
        สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่ง โดยจะมีการจัดบอร์ดของวันมาฆบูชา จัดนิทรรศการให้ความรู้ ประกวดเรียงความ ตอบปัญหาธรรมะ หรือให้นักเรียนร่วมกันทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียน รวมถึงการบำเพ็ญกุศลอื่น ๆ เช่น การเก็บกวาดขยะรอบวัด ช่วยกันทำประโยชน์ต่อสังคม ช่วยกันปลูกต้นไม้ หรือทำความสะอาดที่สาธารณะ ฯลฯ และอาจมีการประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนผู้ทำประโยชน์ ซึ่งถือเป็นสิ่งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

https://www.facebook.com/kate.npt.3/media_set?set=a.966483346859148.1073742017.100004924753795&type=3
https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.1653578651399169.1073741940.100002411515074&type=3
https://www.facebook.com/apple.laricha/posts/1740188656043981
https://www.facebook.com/angelbaby.a/posts/1748068661916167
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004028707101&sk=photos&collection_token=100004028707101%3A2305272732%3A69&set=a.1273623579448587&type=3

เพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด | โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) | โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (นครชัยศรี)

National Test : NT'60

โพสต์24 ก.พ. 2561 00:09โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2561 04:09 ]

http://www.trueplookpanya.com/education/content/65619/-teares-
การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ดำเนินการสอบ วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561
ประกาศผลสอบ วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561


รวมข้อสอบ พร้อมเฉลย
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT

ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ

โพสต์13 ก.พ. 2561 23:41โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2561 11:40 ]

ผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต 2


    
           สรุปเหรียญรางวัล >>> คลิก

             ผลการแข่งขันรายกิจกรรม >>> คลิก

             รายละเดียดผลการแข่งขัน >>> คลิก

             เว็ปไซต์ ระดับชาติ(สพป.) >>> คลิก


ผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 ระดับชาติ  สพป.นครปฐม เขต 2

มีโรงเรียนทีชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าแข่งขันระดับชาติ จำนวน 17 โรงเรียน รวม 21 กิจกรรม

ผลการประกวดแข่งขัน สพป.นครปฐม เขต 2  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน 2 รายการ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน 2 รายการ
เหรียญทอง 17
เหรียญเงิน 4

https://www.facebook.com/watbangluangschool/media_set?set=a.1883619441928109.1073742084.100008402139866&type=3

https://www.facebook.com/watbangluangschool/media_set?set=a.1883661318590588.1073742086.100008402139866&type=3


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1208455715954704&id=100003708606063

เพิ่มเติม : โพสท์ และอัลบั้ม ของเครือข่าย

โรงเรียนคุณภาพ SMT

โพสต์1 ก.พ. 2561 08:12โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2561 00:27 ]

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ตามมาตรฐาน สสวท. 
(โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.) 

รุ่นที่ 1

สพป.นครปฐม เขต 2 

ได้แก่... 

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อ.สามพราน
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม อ.บางเลน
โรงเรียนวัดดอนหวาย อ.สามพราน
โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน
โรงเรียนคลองบางกระทึก อ.สามพราน

โอเน็ต 60

โพสต์18 ม.ค. 2561 00:05โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2561 05:04 ]

การสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xonet61/1-2017071840209.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xonet61/2-2017071840232.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xonet61/3-2017071840245.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xonet61/4-2017071840300.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xonet61/5-2017071840311.jpg


คำแนะนำเพิ่มเติม


    - นักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 ไม่ต้องสมัครสอบ O-NET กับ สทศ. ทั้งนี้ โรงเรียนที่กำลังศึกษาจะเป็นผู้ส่งข้อมูลรายชื่อให้ สทศ. เอง
    - เฉพาะ นักเรียนวุฒิเทียบเท่า ม.6 เช่น ปวช.3 กศน. ที่จะสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ต้องมีผลคะแนน O-NET และต้องสมัครสอบ O-NET กับ สทศ. ในระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ผ่านเว็บไซต์ สทศ. (http://www.niets.or.th)
    - ดาวน์โหลด เอกสารเตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
    - เว็บไซต์ สทศ >>> คลิก
    - ข้อสอบ ONET ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลยปีการศึกษา 2548 - 2559 >>> คลิก
    - เว็บไซต์ ติวฟรีดอทคอม >>> คลิกการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 สพป.นครปฐม เขต 2


วันที่ 17 มกราคม 2561 กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว ณ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

https://www.facebook.com/apple.laricha/posts/1698513083544872

1-10 of 178