ข่าว ประชาสัมพันธ์

เรียนแอดมินทุกท่าน 

        เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร กรณีที่เป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามหัวข้อเหล่านี้
    วันที่ (เดือน ปี)
    วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
    กลุ่มเป้าหมาย :
    หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
    กิจกรรม :
    ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
    ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

โพสต์9 ส.ค. 2562 20:42โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2562 04:36 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562
สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2384191325159811&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/sangwean.nid/posts/2326511114103956

https://www.facebook.com/pg/KlongbangkraturkSchool/photos/?tab=album&album_id=2433036420068644&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.2360619830700566&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1667327640074266&id=100003911381516


วันที่ 16 สิงหาคม 2562 

         งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) บูรณาการค่ายวิชาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และบูรณาการค่ายวิชาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการจัดกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ รวมไปถึงคณะครูจัดกิจกรรมที่แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน โดยเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์

https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=426356287979946&__tn__=-U-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanwithy62/2019-08-17_15-29-15.jpg

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1292050250968706&id=100004912306703


เติมเติม

โรงเรียนวัดสรรเพชญ ทวีวิทยาคม > คลิก
โรงเรียนวัดผาสุการาม > คลิก

วันแม่'62

โพสต์9 ส.ค. 2562 20:17โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2562 01:28 ]

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2562


บทเพลง "สดุดีพระแม่ไทย"

โลกสดุดีพระปรีชาชาญ ราษฎร์สุขสราญเพราะพระบารมี
สิริกิติ์เกริกฟ้าสุดแดนแผ่นดินนี้ พระพันปีหลวงมิ่งขวัญไทย
ใต้ฝ่าละอองฯ ผองไทยบูชา ใต้ร่มบุญญาพร้อมเพรียงภูมิใจ
จุดเทียนแซ่ซ้องส่องเมืองสว่างไสว ไทยเทิดไท้ถวายพระพร
ศูนย์รวมใจปวงประชา ศิลปาชีพอมร พสกนิกรภักดี
พระเมตตาเติมใจ คุ้มครองไทยสุขศรี
สดุดีพระแม่ไทย ทรงพระเจริญ

คำร้อง : ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร
ทำนอง : วิรัช อยู่ถาวร

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
“เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า
เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน
เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ
ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ”


กิจกรรมวันแม่
สพป.นครปฐม เขต 2
ปี พ.ศ. 2562

โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
        เวลา 08.00 น. โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น มอบทุนการศึกษา และรำถวายพระพร 

https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=422587241690184

https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.2389257351164625&type=3


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมค่ายบูรณาการฐานการเรียนรู้
โรงเรียนวัดจินดาราม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2342351829316763&id=100006259065733

โรงเรียนวัดลานคา
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2456047864626779&id=100006647672806

โรงเรียนวัดศิลามูล
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007953498494&sk=media_set&set=a.2397763967165363&type=3

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007807877527&sk=media_set&set=a.2348364228767150&type=3

โรงเรียนวัดทรงคนอง กิมไน้บำรุงวิทย์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2405021326489850&id=100009460171788


โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร)
https://www.facebook.com/kate.npt.3/media_set?set=a.1332856960221783&type=3

โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=492342548188878&id=100022394116474


https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2379765212269089&__tn__=-U-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1668237606649936&id=100003911381516

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2245853749058224&id=100009008632192

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=132456791341650&id=100037319880350

โรงเรียนวัดเกาะแรด
https://www.facebook.com/laied.jaroenphon.9/posts/1073196349737736

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=731549380617407&id=100012870550592&__tn__=-R

เพิ่มเติม

โรงเรียนวัดท้องไทร > คลิก 
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก 
โรงเรียนวัดบางภาษี > คลิก 
โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อัลบั้ม 2 > คลิก
โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อัลบั้ม 3 > คลิก
โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง > คลิก 
โรงเรียนวัดผาสุการาม > คลิก
โรงเรียนวัดไทร สินศึกษาลัย > คลิก
โรงเรียนวัดนราภิรมย์ > คลิก

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

โพสต์24 ก.ค. 2562 19:31โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 23:35 ]

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฏาคม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/chelim/2019-07-27_13-34-31.jpg

ลงนามถวายพระพร > คลิก
 กิจกรรม ปี พ.ศ. 2561 > คลิกกิจกรรม ปี พ.ศ. 2562

https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2370791036499840&__tn__=-U-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2388043988137361&id=100007953498494

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2333192890232657&id=100006259065733

โรงเรียนวัดสรรเพชญ ทวีวิทยาคม
https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.2365025616921132&type=3

โรงเรียนวัดไร่ขิง สุนทรอุทิศ
https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=415396262409282&__tn__=-UCH-R
จุดเทียนชัยถวายพระพร > คลิก
ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล > คลิก

โรงเรียนวัดท้องไทร
https://www.facebook.com/wicharn.jarukarn/posts/2353105738239731

https://www.facebook.com/banklongyongschool/posts/641446863034452?__tn__=-R

https://www.facebook.com/pg/Watswangaromschool/photos/?tab=album&album_id=927223897619439&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1655924561214574&id=100003911381516

โรงเรียนวัดลานคา
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2456029224628643&id=100006647672806


https://www.facebook.com/profile.php?id=100005574309177&sk=media_set&set=a.1131476243714842&type=3

https://www.facebook.com/laricha.muangsorn/posts/190438535289872


โรงเรียนวัดประชานาถ
        วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสมชาย รัตนอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) เพื่อให้คณะข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ (ครูณฐดนย์ : ภาพ/ข่าว)


https://www.facebook.com/kate.npt.3/media_set?set=a.1322785204562292&type=3

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

https://www.facebook.com/Kootom/media_set?set=a.3531404473552078&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2396030770722239&id=100009460171788

โรงเรียนวัดนราภิรมย์
https://www.facebook.com/mydear.suttiruk/media_set?set=a.10216635091501358&type=3


เพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง > คลิก
โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) > คลิก
โรงเรียนวัดท้องไทร > คลิก วันภาษาไทยแห่งชาติ'62

โพสต์24 ก.ค. 2562 01:16โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2562 20:42 ]

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1131477977048002&id=100005574309177&__tn__=-R

https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-510450245687508/photos/?tab=album&album_id=2375541039178410&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/kate.npt.3/media_set?set=a.1322770034563809&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2394523790872937&id=100009460171788

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007953498494&sk=media_set&set=a.2390713584537068&type=3

โรงเรียนวัดไทร สินศึกษาลัย
https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.2349552271807322&type=3โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2368845183361092&__tn__=-U-R

https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=414431799172395&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/pg/banklongyongschool/photos/?tab=album&album_id=641493796363092&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/mydear.suttiruk/media_set?set=a.10216634703411656&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1629408683866162&id=100003911381516


วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา'62

โพสต์9 ก.ค. 2562 22:27โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 23:38 ]

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2562
สถานศึกษาสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2

วันอาสาฬหบูชา  (16 กรกฎาคม 2562)
วันเข้าพรรษา  แรม 1 ค่ำ เดือน 8 (17 กรกฎาคม 2562)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanxasalhbuchakheaphrrsa62/66814097_747327525685263_2932879591292796928_n.jpg

https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=407238553225053&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/kate.npt.3/posts/1310846965756116?__tn__=-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1264666413707090&id=100004912306703

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1643167395823624&id=100003911381516

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005574309177&sk=media_set&set=a.1122754404587026&type=3

https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.568307763697358&type=3

https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2360708407508103&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=125064648747531&id=100037319880350เพิ่มเติม

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
โรงเรียนวัดบางพระ > คลิก
โรงเรียนวัดศิลามูล > คลิก
โรงเรียนวัดผาสุการาม > คลิก
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก
โรงเรียนวัดหอมเกร็ด > คลิก
โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด > คลิก
โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก
โรงเรียนบ้านไผ่หลวง > คลิก
โรงเรียนบ้านคลองโยง > คลิก
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี) > คลิก
โรงเรียนวัดบางภาษี > คลิก
โรงเรียนวัดลานคา > คลิก
โรงเรียนวัดเกษตราราม > คลิก
โรงเรียนวัดสรรเพชญ > คลิก 
โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) > คลิก 
โรงเรียนวัดบางหลวง > คลิก
โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย > คลิก
โรงเรียนวัดท้องไทร > คลิกวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์1 ก.ค. 2562 23:10โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 23:41 ]

1 กรกฏาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สพป.นครปฐมเขต 2 > คลิก

ลูกเสือสำรอง
"ข้าสัญญาว่า /
ข้อ 1 / ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ /
ข้อ 2 / ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง / และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน” / 

ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และเนตรนารี 
“ด้วยเกียรติของข้า / ข้าสัญญาว่า /
ข้อ 1 / ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ /
ข้อ 2 / ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ /
ข้อ 3 / ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ” /

https://www.facebook.com/wicharn.jarukarn/posts/2336356479914657

https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.562250704303064&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1635320459941651&id=100003911381516

https://www.facebook.com/computerict/posts/1948506661916039

https://www.facebook.com/thidanut.saysoontorn/media_set?set=a.2732832210079308&type=3

https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.2329431090480585&type=3เพิ่มเติม

โรงเรียนวัดท้องไทร > คลิก 


26 มิถุนา' ต้านยาเสพติด

โพสต์26 มิ.ย. 2562 21:32โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2562 03:22 ]

26 มิถุนายน 2562 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” (คำขวัญประจำปี 2562)

เพจรณรงค์ วันต่อต้านต้านยาเสพติด ของ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ.2 > คลิก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ของสถานศึกษาสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2
ปี 2562


https://web.facebook.com/suwannee.sriboonrod/posts/1122588861282446

https://web.facebook.com/profile.php?id=100010051543539&sk=media_set&set=a.893733974304979&type=3

https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.559502031244598&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2261703337258860&id=100002576465081

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1595489383918000&id=100003708606063

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=467213164035150&id=100022394116474

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/26mithunatanyhttps://web.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/2174300562696391/


        โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้ผู้ชนะเลิศกิจกรรมวาดภาพระบายสีวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมฟังบรรยายเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดจากครูแดร์(D.A.R.E.) กิจกรรมเดินขบวนถือป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับ อบต.ศาลายา

https://web.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2348067618772182&__tn__=-UC-R

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว

https://web.facebook.com/angelbaby.a/posts/2469421306447562?__tn__=-R

https://web.facebook.com/thidanut.saysoontorn/media_set?set=a.2725542870808242&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2423236211241278&id=100006647672806

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/2170603666399414/

https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.2264407353655148&type=3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/26mithunatanyasephtid/2019-06-28_12-02-40.jpg


เพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง > คลิก


วันสุนทรภู่'62

โพสต์26 มิ.ย. 2562 18:33โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2562 23:55 ]

กิจกรรมวันสุนทรภู่ สพป.นครปฐม เขต 2

สาระน่ารู้ สุนทรภู่ ครูวรรณกรรม > คลิก

26 มิถุนายน 2562

สถานศึกษาสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
ปี 2562

    สุนทรภู่ ครูกวี ศรีแผ่นดิน
คนรู้สิ้น คือนักกลอน กระฉ่อนหล้า
ยี่สิบหก วันนี้ ถึงอีกครา
ตรงกับเดือน มิถุนา ของทุกปี
    รัฐบาล อนุมัติ จัดรำลึก
ให้คนนึก ถึงคุณค่า ภาษาศรี
ท่านนั้นเป็น ตัวอย่าง ทางกวี
โลกยินดี ยกให้เด่น เช่นเดียวกัน
    ได้แต่งกลอน ครบบาท นิราศรัก
ควรทำความ รู้จัก อย่าเดียดฉัน
อ่านหนังสือ ที่ท่านแต่ง ได้ทุกวัน
ทำอย่างนั้น จะฉลาด ปราดเปรื่องจริง
    มีทั้งกลอน สอนหญิง ท้วงติงไว้
คิดสิ่งใด ให้ทบทวน สงวนยิ่ง
จงรักนวล อย่าด่วนได้ ใครแอบอิง
เดี๋ยวอกหัก ไม่รักจริง ชายทิ้งตรม
    เรื่องประหยัด เงินทอง ของมีค่า
ให้รักษา เก็บออม ถนอมสม
มิใช้จ่าย เกินกำลัง จะตรอมตรม
จะขื่นขม คราป่วยไข้ ไม่มีกิน
    มีมากมาย ท่านภู่สอน กลอนนิทาน
เพื่อลูกหลาน ชาวไทย อ่านทั้งสิ้น
ควรอนุรักษ์ สืบสานไว้ เป็นอาจิณ
อย่าได้หมิ่น รากเหง้า เผ่าไทยเอย

ครู สายชล อินสว่าง ผู้ประพันธ์


https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=119843952602934&id=100037319880350

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1595489383918000&id=100003708606063

https://web.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.559514347910033&type=3

โรงเรียนวัดลานคา
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2423643204533912&id=100006647672806


https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1253767781463620&id=100004912306703

https://web.facebook.com/watsanphet/posts/2315054851918209

https://web.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2349252811986996&__tn__=-UC-R

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
https://web.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=400000410615534&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2367257903549303&id=100007953498494การอบรมสะเต็มปฐมวัยออนไลน์

โพสต์16 มิ.ย. 2562 21:33โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2562 00:33 ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

        การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ณ ศูนย์ STEM โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปยังศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ

หลักสูตร 4 สะเต็มศึกษา
 วันที่ 15 - 17 มิ.ย. 62
กลุ่มเป้าหมาย 25 โรงเรียน (130 คน)
วิทยากรพี่เลี้ยง 10 คน
โรงเรียนแกนนำ 2 โรงเรียน
(พระตำนักสวนกุหลาบ มหามงคล+วัดกลางบางแก้ว)

วันที่ 15 มิ.ย.62 (ภาคเช้า)

วันที่ 15 มิ.ย.62 (ภาคบ่าย)

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 (ภาคเช้า)

วันที่ 16 มิ.ย.62 (ภาคบ่าย)

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 (ภาคเช้า)

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 (ภาคบ่าย)https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/satem/2019-06-16_11-32-08.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/satem/2019-06-16_12-03-41.jpg

วันไหว้ครู'62

โพสต์6 มิ.ย. 2562 00:23โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2562 03:27 ]

ปาเจราจริยาโหนติ  คุณุตตรานุสาสกา

เพจวันไหว้ครูของกลุ่มนิเทศฯ > คลิก

กิจกรรมวันไหว้ครูสถานศึกษาสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/1449216921885493

https://www.facebook.com/laricha.muangsorn/posts/181614289505630?__tn__=-R

https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-510450245687508/photos/?tab=album&album_id=2304785192920662&__tn__=-UCH-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1243967992443599&id=100004912306703

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1583665748433697&id=100003708606063

https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.2240654776030406&type=3

https://www.facebook.com/wicharn.jarukarn/posts/2323342737882698

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006451094794&sk=media_set&set=a.2886841511540857&type=3

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004028707101&sk=media_set&set=a.1646707088806899&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2414051582159741&id=100006647672806

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=460115804744886&id=100022394116474

 https://www.facebook.com/pg/banklongyongschool/photos/?tab=album&album_id=612056915973447&__tn__=-UCH-R

https://www.facebook.com/rat.amata.566/posts/1083026055225386

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1609792099161154&id=100003911381516

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1244006362439762&id=100004912306703

https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.2291175557639472&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2357405904534503&id=100007953498494

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/2148503341942780/

https://www.facebook.com/baanbangtoey/media_set?set=a.1157570401115620&type=3

https://www.facebook.com/kate.npt.3/media_set?set=a.1289766164530863&type=3

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005574309177&sk=media_set&set=a.1102487946613672&type=3

https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.551524402042361&type=3

โรงเรียนวัดน้อย
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2149949015131546&type=3

https://www.facebook.com/thidanut.saysoontorn/media_set?set=a.2685733284789201&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1037244293142068&id=100005695216778

https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=396679304280978

https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2344206455824965&__tn__=-UC-R


เพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านไผ่หลวง > คลิก 


1-10 of 228