ข่าว ประชาสัมพันธ์

เรียนแอดมินทุกท่าน 

        เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ดังที่ปรากฏ

วันที่ (เดือน ปี)
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
กลุ่มเป้าหมาย :
หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
กิจกรรม :
ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

ยินดีต้อนรับ

โพสต์28 พ.ย. 2560 06:06โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2560 06:23 ]

วันที่ 28 พ.ย 60

คณะครู ผู้บริหารและบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ให้การต้อนรับ

นายสมบัติ จันทร์มีชัย

มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2https://www.facebook.com/npt2nites/posts/904740743008738

ศิลปหัตถกรรม # 67 เขต 2 ระดับเขต

โพสต์25 พ.ย. 2560 01:08โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2560 07:07 ]


เว็บไซต์ ระดับเขตการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 >>> คลิก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน >>> คลิก
https://www.facebook.com/nichcha.nitiphan/posts/10210886935793486****************************** ********************************************** ********************************************** *****************************
 
 โครงงานประเภทซอฟแวร์
 โครงงานประเภทซอฟแวร์
 
       

ศิลปหัตถกรรม # 67 เขต 2 ระดับกลุ่มโรงเรียน

โพสต์14 พ.ย. 2560 02:00โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2560 01:05 ]

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปี 2560

ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 >>> คลิก

เว็บไซต์ ระดับกลุ่มโรงเรียน สพป.นครปฐม เขต 2 >>> คลิก

คลิป สาธิตการลงทะเบียน ระดับกลุ่มโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 สพป.นครปฐม เขต 2 >>> คลิกกลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา สพป.นครปฐม เขต 2
https://www.facebook.com/nutnicha.dangsawat/posts/1439035736212545
ผลการแข่งขัน / พิมพ์เกียรติบัตร ระดับกลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา >>> คลิก


กลุ่มโรงเรียนเพ็ชรจินดา สพป.นครปฐม เขต 2
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=410379566044583&id=100012176288291
ผลการแข่งขัน  /  ระดับกลุ่มโรงเรียนเพ็ชรจินดา >>> คลิก

กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู  สพป.นครปฐม เขต 2
14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า
ผลการแข่งขัน  /  พิมพ์เกียรติบัตร   /  ระดับกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู >>> คลิก

กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า สพป.นครปฐม เขต 2
14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัดสรรเพชญ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1465824206865862&id=100003148908459
ผลการแข่งขัน  /  ระดับกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า >>> คลิก

กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี สพป.นครปฐม เขต 2
13 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นครชัยศรี
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/silphatthkrrm67khet2/montol.jpg?attredirects=0
ผลการแข่งขัน  /  ระดับกลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี >>> คลิก

กลุ่มโรงเรียนบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2
14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง
https://www.facebook.com/watbangluangschool/media_set?set=a.1837490236541030.1073742055.100008402139866&type=3
ผลการแข่งขัน / พิมพ์เกียรติบัตร  /  ระดับกลุ่มโรงเรียนบางหลวง >>> คลิก

กลุ่มโรงเรียนบางเลน สพป.นครปฐม เขต 2
14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัดลานคา
https://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/2095637387332568
ผลการแข่งขัน  /  พิมพ์เกียรติบัตร  /  ระดับกลุ่มโรงเรียนบางเลน >>> คลิก

กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม สพป.นครปฐม เขต 2
14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1012653135541377&id=805497332923626

กลุ่มโรงเรียนบางภาษี สพป.นครปฐม เขต 2
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  ณ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อ.บางเลน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1428624577263997/


ประกวดสปอตวิทยุ-โทรทัศน์ วันครู

โพสต์1 พ.ย. 2560 07:19โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2560 07:20 ]

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561
ในหัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 240,000 บาท

          ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นเวทีให้ร่วมแสดงความรู้สึก และนำเสนอมุมมองที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองของครู และพัฒนาศิษย์ให้เป็นกำลังในการพัฒนาชาติ ให้ทุกคนรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู
        คุรุสภาจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประกวด โดยสามารถส่งประกวดเป็นทีม ๆ ละ 3 - 5 คน ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ ความยาว 0.30 - 1 นาที และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น การตัดสินจะพิจารณาจากคุณภาพของงาน คุณค่าด้านการสื่อความหมาย และคุณภาพการผลิต

        สปอตวิทยุวันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท สปอตโทรทัศน์วันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท

        ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางไปรษณีย์ ที่กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300        
        ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หรือทาง e-mail : veeneeta_r@ksp.or.th ภายในเวลา 23.59 น. และจะประกาศผลให้ทราบภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2560

ดาว์นโหลดใบสมัครฯ ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2282 2743ประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู

โพสต์1 พ.ย. 2560 07:07โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2560 09:04 ]

คุรุสภาจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู 
ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561

        คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมถ่ายทอดความรู้สึก และสะท้อนมุมมองที่สื่อถึงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ โดยส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม ๒๐๘,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล หรือเกียรติบัตร

        ประเภทของผู้ส่งผลงานมี 4 ประเภท ดังนี้
1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ไม่จำกัดชั้นปี
2) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ไม่จำกัดชั้นปี
3) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
4) ประชาชนทั่วไป

        รางวัลแต่ละประเภทประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 5 รางวัล

เงื่อนไขการส่งผลงาน เช่น
    1) จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลทุกประเภทSmart Phone Tablet หรือกล้องถ่ายรูปประเภทอื่นๆ และต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
    2) ภาพถ่ายจะต้องมีขนาด 12 x 18 นิ้ว ติดลงบนกระดาษแข็งสีขาว ขนาด 16 x 22 นิ้ว เท่านั้น ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล และเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEGเท่านั้น โดยบันทึกลงแผ่นซีดี/ดีวีดี จำนวน 1 ชุด
    3) ต้องอธิบายแนวคิดภาพผลงานโดยสังเขปและชื่อผลงาน พร้อมกรอกแบบฟอร์มกำกับผลงานที่กำหนดให้ชัดเจน 1 ภาพ/ 1 ใบ และ
    4) สามารถส่งภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ และส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว เป็นต้น

        ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 27 พฤศจิกายน 2560โดยส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 3153 และ 0 2281 4843  เว็บไซต์ >>> คลิก

MOE AWARDS'59

โพสต์12 ต.ค. 2560 02:35โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์


ขอเชิญส่งผลงานดีเด่น

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

MOE AWARDS        หนังสือนำ  >>> คลิก

        หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก >>> คลิก 
มุทิตาคารวะ 2560

โพสต์28 ก.ย. 2560 02:45โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2560 21:02 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]


วันที่ 28 กันยายน 2560

งานมุทิตาคารวะ ผู้เกษียณฯ ปี 60

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

 ห้องแกรนไดมอนด์ โรงแรมเวล นครปฐม


ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 85 คนโพสท์ของ Prnakhonpathom II
https://photos.app.goo.gl/iDSZtIUUeSOSmAXd2

โพสท์ของ Ray Chotudom

โพสท์ของ Rung Watvong
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1434070876646790

โพสท์ของ Pairat Supan-uam
https://www.facebook.com/pairat.supanuam/posts/708966175963703

โพสท์ของ Jane Kerdpocha  |  โพสท์ของ Nim Nim Donwai  |  โพสท์ของ วสวัตติ์ เสรีอัครวัชร์‎  |  โพสท์ของ โรงเรียนคลองบางกระทึก

โพสท์ของ ประชาสัมพันธ์ รร.วัดไร่ขิง

ผลิตสื่อปฐมวัย ก.ย.60

โพสต์25 ก.ย. 2560 02:15โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2560 21:12 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

วันที่ 24 กันยายน 2560

        
สมาคมวิขาขีพครูปฐมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2  จัดอบรมการผลิตสื่อประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

วัตถุประสงค์ : 

    
    1. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความสามารถในด้านแารผลิตสื่อที่จะนำไปใช้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม
        2. เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยด้านเทคนิควิธีการผลิตสื่ออย่างมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการออกแบบ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย 

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการครูในระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จำนวน 100 คน

หลักสูตร เนื้อหา สาระ : กิจกรรมสื่อ"คอนโดของฉัน" / กิจกรรมสื่อ "State pop up" / กิจกรรมสื่อ "ฉาก Pop up"

กิจกรรม : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / ปฏิบัติการผลิตสื่อ pop up / Shopping Project Approach @ PSM School / กิจกรรมมุทิตาจิตแก่ครูปฐมวัยที่เกษียณอายุราชการ / มอบเกียรติบัตร / พิธีปิด 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1329189387193256&type=1

ขอแสดงความยินดี

โพสต์12 ก.ย. 2560 10:13โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2560 01:08 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

http://www.edunkp2.org/data/o-net100.pdf
 
อ่านรายละเอียด โปรดคลิกที่ภาพ

ดอกดาวเรืองจะเหลืองทั่วเขต

โพสต์6 ก.ย. 2560 04:26โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2560 20:36 ]

กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้สีเหลือง และเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมกันปลูกดาวเรือง หรือ ดอกไม้ที่มีสีเหลือง ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้
เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม
ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
  


https://www.facebook.com/klongtangloung/posts/2000245386895897

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1914467672138089&id=100007246246487

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=346943255744690&id=100012870550592

https://www.facebook.com/n.pongsing/posts/1566883056711560


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1577810498950781&id=100001655389538

@หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
https://www.facebook.com/prnakhonpathom2/media_set?set=a.1547935321919796.1073742182.100001100290625&type=3&pnref=story.unseen-section

1-10 of 164