Best Practices

โพสต์21 ธ.ค. 2559 21:30โดยWebmaster Supervisory
        ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนวัดบางหลวง และโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฎิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ (Best Practices) ปี 2559 ตามประกาศของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยโรงเรียนวัดบางหลวง ชื่อผลงาน"ส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา" และโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) ชื่อผลงาน "การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา"

        ดูรายละเอียดได้ทาง https://drive.google.com/file/d/0ByOJKeWgkMLRRFJYWjdRSTBZSFE/view


Comments