ศูนย์การเรียนรู้ฯ ขยายผล

โพสต์21 ก.ย. 2561 19:31โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2561 20:55 ]

21 กันยายน 2561
 
        ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 (โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล)  จัดกิจกรรม ฐานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  เพื่อขยายผลให้โรงเรียนเครือข่ายได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโรงเรียนของตนเองต่อไป


ภาพ-ข่าว : ศน.สายใจ ฉิมมณี 
Comments