ครูดีในดวงใจ'64

โพสต์20 พ.ค. 2564 23:38โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2564 23:40 ]

        ขอแสดงความยินดี นายภูชิต พฤษาพัฒนา โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา 2) สพป.นครปฐม เขต 2 
        ได้รับการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่ ศธ 04289/ว 766 ลว. 27 พ.ย.2563 > คลิก   > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpgComments