หนึ่งแสนครูดี

โพสต์28 ธ.ค. 2558 23:34โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2558 21:23 ]

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”

        คุรุสภาได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558  เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในการครองตน ครองคน ครองงาน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบวิชาชีพ จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี’’ จำนวน 37,780 คน และในส่วนของ สพป.นครปฐม เขต 2 มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 69 คน 

        เกณฑ์การคัดเลือก >>> คลิก  |  รายชื่อผู้ได้รับรางวัล >>> คลิก
Comments