ครูดีเด่น STEM Ed.,

โพสต์7 มิ.ย. 2559 06:15โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2559 06:23 ]
http://pd.ipst.ac.th/?p=1737

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM EDUCATION ประเทศไทย ปีที่ 3
ส่งใบสมัครและผลงานผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2559

        สสวท. เชิญชวนประกวดครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย โดยครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
        แบ่งประเภทรางวัล เป็น 12 รางวัล จำแนกตามระดับชั้น และรายวิชา ได้แก่
            1. วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
            2. คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย
            3. เทคโนโลยี   ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย

        ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://pd.ipst.ac.th และ www.stemedthailand.org หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู สสวท. โทร. 023924021 ต่อ 1152 โดยสามารถส่งใบสมัครและผลงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

เอกสารที่ใช้ในการสมัครและประกอบการพิจารณา

ใบสมัคร   ดาวน์โหลด  |   ดาวน์โหลด  

แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณา  ดาวน์โหลด  |   ดาวน์โหลด

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม  ดาวน์โหลด 
Comments