จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย

โพสต์1 มิ.ย. 2559 06:14โดยWebmaster Supervisory
        
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 10” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน และถ่ายทอดบทวรรณกรรมที่อ่านออกมาเป็นภาพวาดตามจินตนาการของตนเอง ในหัวข้อ “กตัญญู รู้คุณ สร้างสรรค์สิ่งดีงาม”เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความกตัญญู ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่เยาวชนควรปฏิบัติ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริญรุ่งเรือง สำหรับเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา
        ส่งผลงานได้ที่โครงการ  “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช  ปีที่  10 ”ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ตู้ ปณ. 45 ปณภ. ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 หรือส่งด้วยตนเองที่ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 29 เลขที่ 349 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
        ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติม โทร.08 3302 7711 , 0 2118 6953 ดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครที่ได้ที่ www.intouchcompany.com หรือ www.facebook.com/intouchstation
Comments