ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น'62

โพสต์7 ม.ค. 2563 20:21โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2563 20:23 ]
ขอแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9962.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/81255568_2815119488510661_5673502049686257664_n1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/81831183_2815119595177317_2360615915390763008_2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/82070636_2815119651843978_8869392304176103424_3.jpg


Comments