หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

โพสต์22 ธ.ค. 2557 06:05โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2557 06:29 ]
        เชิญสถานศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2558 ของคุรุสภา เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและกระบวนการเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เผยแพร่ผลงาน ยกย่อง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้เข้าร่วมเวทีทางวิชาการในระดับอาเซียน

        ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถส่งผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม เข้ารับการคัดสรรได้เพียง 1 ผลงาน และให้ส่งตรงไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยไม่ต้องผ่านเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาสังกัด  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

        สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ โทร 0 2280 6366

        ลิงค์ประกาศรายละเอียดทั้งหมด  http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php…

        ลิงค์ประกาศ http://news.ksp.or.th/osoi/pdf/ann_osoi58.pdf
Comments