HORSE Award

โพสต์14 มิ.ย. 2559 23:16โดยWebmaster Supervisory

        กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น 
        ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ 
        หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย" 
        ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
        ระยะเวลาส่งผลงาน ๑ มิถุนายน - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
        ติดต่อสอบถาม โทร.๐๒-๖๔๘-๘๐๐๐ 
ติดต่อฝ่ายการตลาดบริษัทนานมี 
        
        download ใบสมัครได้ที่ Comments