ห้องเรียนแห่งอนาคต

โพสต์11 ก.พ. 2559 20:13โดยWebmaster Supervisory

        เปิดรับห้องเรียนแห่งอนาคต ปีที่ 4: บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดรับสมัครโรงเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ปีที่ 4 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 มีนาคม 2559 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ด้วยการสนับสนุน นวัตกรรมพร้อมด้วยองค์ความรู้ “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ให้ผู้บริหาร ครู ให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัด ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในรูปแบบใหม่ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 41 แห่ง โดยโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.samsungslc.org และส่งเอกสาร (จำนวนไม่เกิน 20 หน้าA4) มาที่ โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต เลขที่ 20 อาคารบุปผจิต ชั้น 11 ห้อง A2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500 หรือ Email: contact@samsungslc.org ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-633-9950 และ 083-540-8445 แฟกซ์ 02-633-9951 

Comments