ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

โพสต์27 พ.ค. 2557 00:06โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2557 00:28 ]
http://www.thai-library.org/
        
สำนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้นำร่องขึ้น  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น วรรณกรรมเด็ก, Book Briefing, VDO เป็นต้น 
        โดยเฉพาะ e-book, e-learning, คลังข้อสอบ ที่มีครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสื่อต่างๆ ทั้งหมดนี้นักวิจัยได้คัดสรรว่าสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี 
        นอกจากนี้ยังมีระบบฐานข้อมูล e-exam การแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ที่ทำไว้ให้นักเรียนที่สนใจมาทดลองทำข้อสอบได้อีกด้วย

        ถ้าพร้อมแล้วก็คลิกเข้าไปในเมนูต่างๆ ของห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กันเลย.......คลิก


Comments