ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น 57

โพสต์20 พ.ย. 2557 01:27โดยWebmaster Supervisory
       
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ 
        เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุด และเป็นขวัญ กำลังใจแก่บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานในการอุทิศ เสียสละ พัฒนาห้องสมุด โดยโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการพิจารณา จะต้องมีการพัฒนาห้องสมุดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
        สนใจเข้าร่วมประกวด ส่งเอกสารประกอบ ไปยัง อาจารย์เกษร บัวทอง ประธานชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยา 136 ถนนพระรามที่ 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

        ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ www.tla.or.th  |  คำชี้แจง  |  แบบประเมิน  |  แบบเสนอชื่อ
Comments