Jump in the Earth

โพสต์4 มี.ค. 2560 22:52โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2560 00:43 ]
http://www.obec.go.th/news/71384
    ”Jump in the Earth” หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรี สำหรับนักเรียนประถมศึกษาเอเชีย..โดยเนื้อหาหลักจะเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ แต่ยังคงสอดแทรกความรู้สำคัญด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ ความรู้รอบตัว ความรู้รอบโลก เกมส์เสริมทักษะฝึกสมองต่าง ๆ และอีกมากมาย
    จัดทำขึ้นโดย บริษัท ทีจี แบงค็อก จำกัด เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ความรู้สาธารณะให้กับโรงเรียนประถมต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งทำการจัดส่งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นฉบับบแรก
    โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
    1.) เพื่อเผยแพร่เป็นประโยชน์สาธารณะ เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้จากหน้าเวบไซต์
    2.) เพื่อสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ มาทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ต่างๆได้
    3.) เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของเด็ก และเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อหาความรู้ได้อย่างถูกต้อง
    4.) เพื่อยกระดับการศึกษานอกห้องเรียน และการเรียนด้วยตนเองให้เพิ่มมากขึ้น
    5.) เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม และสนับสนุนโครงการ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”

        โรงเรียนที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายจิตติศักดิ์ ทัพศิลา แผนกการตลาด บริษัท ทีจี แบงค็อก จำกัด อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ชั้น 28 ห้อง B ซอยประสานมิตร(สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-258-3981  โทรสาร. 02-612-7399 อีเมล์ jittisak@tgbkk.co.th 

     ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤษภาคม 2016 >>> คลิก 
     ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกรกฏาคม 2016 >>> คลิก 
     ฉบับที่ 13 ประจำเดือนกันยายน 2016 >>> คลิก
     ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2016 >>> คลิก
     ฉบับที่ 15 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017 >>> คลิก
Comments