การประกวด Asian Animation Summit 2013

โพสต์7 มิ.ย. 2556 07:20โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2556 07:20 ]
Asian Animation Summit 2013    SIPA และ ThaiPBS ขอเชิญผู้ประกอบการ Digital Content เข้าร่วมงาน Asian Animation Summit 2013 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมบริเวณหาดกะรน จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ จะมีการคัดเลือกผลงาน Animation เพื่อเข้าร่วมงานอย่างน้อย 3 ผลงานภายใต้การสนับสนุน SIPA และ ThaiPBS ซึ่งการจัดงานครั้งนี้นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการที่จะได้มีโอกาสร่วมนำเสนอผลงานใหม่ๆ และเปิดโอกาส ให้ผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศร่วมผลิตผลงาน หรือร่วมลงทุนในขบวนการผลิตและการตลาด ตลอดจนการแสดงผลงานในงานนี้สามารถสร้างชื่อเสียงและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในระดับเวทีนานาชาติได้  ดูรายละเอียด>>>
Comments