การประกวดภาพยนต์สั้น

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:57โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2563 18:37 ]
        การประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อป้องกันการรังแก=ป้องกันอาชญากรรม(stop bullying) ในโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น พ.ศ. 2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 
        พิธีมอบรางวัล วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครปฐม 
        ดำเนินการโดย สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครปฐม สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/karprakwdphaphyntsan/%E0%B8%A0-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%9963.jpg

ผลการประกวดระดับระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนวัดดอนยายหอม
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
รางวัลชมเชย โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/119241231_3270895969668329_5351360723298087704_n.jpg

        สำหรับโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 21 ทีมมีดังนี้

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 12 ทีม​

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล > คลิก
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก 
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม > คลิก 
โรงเรียนวัดดอนยายหอม > คลิก 
โรงเรียนวัดบ้านลานแหลม > คลิก 
โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ > คลิก 
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2) > คลิก
โรงเรียนวัดบางแขม ระดับประถม 4 
โรงเรียนวัดบางแขม ระดับประถม 5 > คลิก 
โรงเรียนวัดบางแขม ระดับประถม 6 > คลิก 
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน > คลิก 
โรงเรียนบำรุงวิทยา > คลิก https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/119468851_3270896006334992_3897125073799732973_n.jpg

        ระดับมัธยมศึกษาและ ปวช.จำนวน 9 ทีม

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 > คลิก  
โรงเรียนสาธิต ศิลปากร (ทีม DSU Production) > คลิก 
โรงเรียนคงทองวิทยา > คลิก  
โรงเรียนเทศบาล 5 > คลิก  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีม Satit Team > คลิก 
โรงเรียนราชินีบูรณะ > คลิก  
โรงเรียนมารีย์อุปถัมป์ > คลิก  
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ > คลิก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ (ทีม PBAC NEWS) > คลิก ผลการประกวดระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 
รางวัลชมเชย โรงเรียนสาธิต ศิลปากร (ทีม DSU Production)


        รางวัล POPULAR VIEWS ทีมที่มีจำนวนผู้เข้าชมทาง YOUTUBE มากที่สุดได้แก่ ทีม สุภาพบุรษหยุด BULLYING จากโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปภัมภ์ จำนวนยอดผู้เข้าชม ณ เวลา ปิดการนับคะแนน. จำนวน 13,129 คน

Comments