การประกวดภาพยนต์สั้น

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:57โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2563 00:37 ]
        การประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อป้องกันการรังแก=ป้องกันอาชญากรรม(stop bullying) ในโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น พ.ศ. 2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 
        พิธีมอบรางวัล วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครปฐม 
        ดำเนินการโดย สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครปฐม สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/119241231_3270895969668329_5351360723298087704_n.jpg

        สำหรับโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 21 ทีมมีดังนี้

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน12 ทีม​
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ https://youtu.be/UHsIg3WLsGo
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว https://youtu.be/rLOX-GM-xKU
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม https://youtu.be/dgU3V5k8nwM
โรงเรียนวัดดอนยายหอม https://youtu.be/7STtqrH1uH0
โรงเรียนวัดบ้านลานแหลม https://youtu.be/5yzu_wkw7q8
โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ https://youtu.be/3R6jqoI-LU4
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)
โรงเรียนวัดบางแขม ระดับประถม 4 https://youtu.be/6Jzw9v4P-a4
โรงเรียนวัดบางแขม ระดับประถม 5 https://youtu.be/sLTj6WpL4kY
โรงเรียนวัดบางแขม ระดับประถม 6 https://youtu.be/prUfiprka8o 
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน https://youtu.be/LBpZcOn1BCY
โรงเรียนบำรุงวิทยา https://youtu.be/3DEP0JuX0h8https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/119468851_3270896006334992_3897125073799732973_n.jpg

        ระดับมัธยมศึกษาและปวช.จำนวน 9 ทีม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 https://youtu.be/qZ1ako_gFNA
โรงเรียนสาธิต ศิลปากร (ทีม DSU Production)
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีม Satit Team 
โรงเรียนคงทองวิทยา https://youtu.be/gIO-Vh6c16M
โรงเรียนเทศบาล 5 https://youtu.be/tgttqR1VFa8 
โรงเรียนราชินีบูรณะ https://youtu.be/ypqkt4F-U_w
โรงเรียนมารีย์อุปถัมป์ https://youtu.be/bAXahCD5Piw
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ https://youtu.be/SFrHaiT45Pc
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ (ทีม PBAC NEWS) 
        รางวัล POPULAR VIEWS ทีมที่มีจำนวนผู้เข้าชมทาง YOUTUBE มากที่สุดได้แก่ ทีม สุภาพบุรษหยุด BULLYING จากโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปภัมภ์ จำนวนยอดผู้เข้าชม ณ เวลา ปิดการนับคะแนน. จำนวน 13,129 คน

Comments