ครูดีเด่น STEM Ed,

โพสต์7 มี.ค. 2559 00:29โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2559 01:03 ]
        สสวท. ขอเชิญสมัครร่วมคัดเลือกเป็น ครูดีเด่น STEM EDUCATION ประเทศไทย ปีที่ 3 ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://pd.ipst.ac.th และ www.stemedthailand.org โดยสามารถส่งใบสมัครและผลงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2559

        สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู สสวท. โทร. 023924021 ต่อ 1152


Comments