ครูต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 59

โพสต์1 ต.ค. 2559 01:01โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2559 18:05 โดย Webmaster Supervisory ]
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 
    ผลการคัดเลือกข้าราชการครูต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 6 ราย (เอกสารแนบ)

รางวัลชนะเลิศ  นางสาวณิชกานต์ จงใจ ครูโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
รองชนะเลิศอันดับ 1
    1. นางแวว รัดรอดกิจ   ครูโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
    2. นางรัตนา จันทมัด    ครูโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
รองชนะเลิศอันดับ 2
    1. นางเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์    ครูโรงเรียนวัดไทร
    2. นายวันเฉลิม พวงสำลี       ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
รองชนะเลิศอันดับ 3
    1. นางเครือวัลย์ คุณานุศาสน์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว

Comments