ขอแสดงความยินดี

โพสต์20 มิ.ย. 2563 01:22โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2563 19:01 ]

ขอแสดงความยินดี

คุณครูปัณณฑร แก้วเขียว (โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์)
คุณครูศิริลักษณ์ นิ่มกลิ่น (โรงเรียนวัดดอนยอ)
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาว สพป.นครปฐม เขต 2

        สืบเนื่องจากการสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรออนไลน์ของประเทศฟินแลนด์  มีหลักสูตรการอบรมทั้งหมด 3 หลักสูตร มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 28 ท่าน และคุณครูทั้ง 2 ท่านเป็นหนึ่งใน 28 ท่าน จากการสมัครเข้าร่วมอบรมทั่วประเทศ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3.JPG


รายชื่อ : รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรออนไลน์จากประเทศฟินแลนด์ > คลิก

รายละเอียดหลักสูตร : หลักสูตรอบรมออนไลน์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับประเทศฟินแลนด์ > คลิก

ความเดิม : 



เว็บไซต์หลักสูตร : 

    หลักสูตร Stem education for early childhood and primary teachers (Online) ของมหาวิทยาลัย University of Helsinki > คลิก

    หลักสูตร Media Skill in digital environments ของมหาวิทยาลัย University of Finland > คลิก 

    หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยโอลู > คลิก



Ċ
Webmaster Supervisory,
20 มิ.ย. 2563 01:22
Comments