ดีเด่นคุณธรรรมจริยธรรม

โพสต์17 ธ.ค. 2558 02:34โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2558 21:26 โดย Webmaster Supervisory ]
ขอแสดงความยินดี

    โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม ที่ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2558 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    และ เด็กหญิงจันทรา นิมะ นักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้รับการคัดเลือกนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2558 

Comments