ขอแสดงความยินดี

โพสต์19 มี.ค. 2561 10:19โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2561 20:20 ]
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดลานคา
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) / โรงเรียนพระต้าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
โรงเรียนวัดประชานาถ / โรงเรียนวัดบึงลวดสวาย

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561
ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ

 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 371 (จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี) > คลิก

 สาระสำคัญหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คลิกComments